"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-09-20

Amerikansk ekolog får årets Kempepris

NYHET Kempe Award for Distinguished Ecologists tilldelas i år Mary E. Power, professor vid University of California, Berkeley, USA. Prisutdelningen äger rum den 23 september.

Det är i år sjätte gången som Kempe Award for Distinguished Ecologists delas ut. Företrädare för ekologer vid Umeås universitet och Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå utser pristagaren och prissumman är på 50 000 kronor.

Mary Powers forskning är inriktad på näringskedjor i rinnande vatten. Med innovativa experiment har hon studerat interaktionen mellan fiskar, ryggradslösa djur och alger samt hur den påverkas av artsammansättning, produktivitet och hydrologiska förhållanden. Hon har också intresserat sig för kopplingar mellande rinnande vatten och det omkringliggande landskapet speciellt då hur organismer som kläcks från rinnande vatten kan påverka födovävsdynamiken i landmiljön.

Hennes forskning har haft stor betydelse för förståelsen av näringskedjornas dynamik i olika typer av ekosystem. Disputerade forskare och doktorander i Umeå har vid ett flertal tillfällen vistats och bedrivit forskning vid Mary Powers institution i Berkeley. Mary Power har också flera gånger deltagit som lärare vid forskarkurser i Umeå.

Den 23 och 24 september håller Mary Power två hedersföreläsningar. Prisutdelningen sker i samband med den första föreläsningen.

Mapping and forecasting regime changes down watersheds, torsdagen 23 september, kl. 15.00, Stora Hörsalen (KB3 B1) i KBC-huset, Umeå universitet. 

Seasonal re-assembly of a river food web, fredagen den 24 september kl. 15.00, P.-O. Bäckströms Sal (Aulan), Skogsvetenskapliga fakulteten, SLU, Umeå. 

Mer information om Mary Power finns på ib.berkeley.edu/labs/power/lab_people/mary_power_history.shtml

För ytterligare information, kontakta:

Lennart Persson, Institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet,Telefon: 090-786 63 16
E-post: lennart.persson@eg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman