"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-10

Amerikanska ambassaden gör ”grön” resa till Umeå

NYHET Ryan Koch, diplomat vid Amerikanska ambassaden, kommer den 23:e september att besöka Umeå universitet för att belysa President Barack Obamas omfattande miljöpolitiska agenda. Ryan Koch kommer även att möta lokala politiker, företag och experter för att få fördjupad kunskap om Umeås arbete inom miljö och energi.

Presentationen kommer att fokusera på det aktiva klimat- och miljöarbete som President Barack Obama påbörjat. Under våren har President Obama avsatt närmare 80 miljarder dollar för miljösatsningar, infört nya krav på bränslesnåla bilar samt lagt fram USA:s mest omfattande miljöförslag hittills.

Under dagen kommer Ryan Koch även att träffa lokala miljöteknikföretag, politiker och experter för att vidga ambassadens kontaktnät och få intressanta idéer.

2009 är året då miljön står i fokus, det svenska EU-ordförandeskapet driver denna fråga aktivt samtidigt som ett nytt klimatavtal håller på att förhandlas fram.

Sedan 2006 har USA:s ambassad arbetat väldigt aktivt med att skapa partnerskap mellan Sverige och USA inom miljöteknik. Samarbetet har resulterat i ett omfattande utbyte mellan forskare, företag och beslutsfattare, men även genererat cirka 200 miljoner dollar i handel och investeringar mellan våra länder. 

Föreläsningen kommer att hållas den 23:e september klockan 14.00 i Hörsal C på Umeå universitet.

För mer information, vänligen kontakta Marcus Hansson: Tel: 08-783 54 45
hanssonm@state.gov