"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-26

Anders Flodström besöker Tekniska högskolans 10 års-jubileum

NYHET Den 29 november firar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 10-årsjubileum. Huvudtalare är universitetskansler Anders Flodström, som kommer att tala om utmaningarna för teknisk forskning och utbildning.

På talarlistan finns även några av Tekniska högskolans nära samarbetspartners: Peter Kopelman, vd för Microsoft AB i Sverige, Ann-Britt Edfast, forskningschef på Sveaskog och Peter Blomqvist, vd för Processum.
– Dessutom kommer Umeå universitets rektor Göran Sandberg att avslöja vilka nya satsningar som Tekniska högskolans står inför, säger Petter Gustafsson, ordförande i Tekniska högskolans styrelse och värd för dagen.

Vid starten 1997 erbjöd Tekniska högskolan tio olika program. I dag finns sex civilingenjörsprogram, lika många högskoleingenjörsprogram och fyra tekniska högskoleprogram. Totalt studerar närmare 1500 studenter vid Tekniska högskolan.
– Det vi framför allt satsar på i dag är samverkan, för oss är det ett nyckelord för framgångsrik utbildning. Utbildningens kvalitet förbättras, likaså möjligheterna till studentrekrytering, det är också positivt för näringslivet i vår region, säger Anders Lundin, utbildningsledare för Tekniska högskolan.

Studenterna vid Tekniska högskolan erbjuds såväl fadderföretagsverksamhet som skarpa projekt i samarbete med företag i regionen.

Media har möjlighet att träffa de inbjudna talarna i samband med lunchen kl 11.30-13. Tid: 29 november kl 11.30-ca: 17.00
Lokal: MIT-huset, campusområdet, Umeå universitet

För ytterligare information, kontakta:

Petter Gustafsson, professor i molekylär växtbiologi och ordförande för Tekniska högskolans styrelse Telefon: 090-786 51 59, 070-632 89 90
E-post: Petter.Gustafsson@plantphys.umu.se

Anders Lundin, utbildningsledare Telefon: 090-786 99 34, 070-694 56 57
E-post: anders.lundin@adm.umu.se

Program

11.30 Lunch, mingel och musik
13.00 Välkommen
– Petter Gustafsson, ordförande, Tekniska högskolans styrelse, Umeå universitet
13.10 Umeå universitets framtid som naturvetenskapligt och tekniskt universitet – Göran Sandberg, rektor, Umeå universitet
13.30 Utmaningar för den tekniska utbildningen och forskningen: Ett nationellt och regionalt perspektiv – Anders Flodström, universitetskansler
14.00 Innovationens tidevarv. Berättelser som ger hopp för framtiden – Peter Kopelman, vd, Microsoft AB, Sverige
14.30 Kaffeservering och musikunderhållning
15.10 Skog för framtiden – Ann-Britt Edfast, forskningschef, Sveaskog
15.40 Bioraffinaderier – en renässans för kemitekniken – Peter Blomqvist, vd, Processum Biorefinery Initiative AB
16.10 Musik, mingel och lättare förtäring

Redaktör: Karin Wikman