"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-27

Anders Steinvall ny vice dekan vid Humanistiska fakulteten

NYHET Dekan Per-Olof Erixon har utsett lektor Anders Steinvall, vid Institutionen för språkstudier, till vice dekan med särskilt ansvar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå för perioden 1 januari till 30 juni 2017.

Enligt arbetsordning för Umeå universitet – Dnr FS 1.1.2-20-14 – kan dekan utse vice dekan.

Uppdraget har omfattningen 25 procent av heltid. Vice dekan och prodekan delar det arvode och den repatrieringstid som är gällande för prodekan.

Vice dekan ingår i fakultetens ledningsgrupp. I uppdraget ingår att vara ordförande i fakultetens utbildningsstrategiska kommitté samt fakultetens ledamot i Umeå universitets strategiska råd för utbildning.

I uppdraget som vice dekan ingår särskilt att arbeta med strategisk utveckling av utbildning och pedagogisk utveckling på grund- och avancerad nivå. Andra uppdrag kan tillkomma.

Redaktör: Magnus Nordström