"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-17

Andningsbesvär vanligt bland unga skidåkare

NYHET Två av tre unga skidåkare får besvär med andningen vid träning i kyla. Majoriteten av skidåkarna är positiva till andningsmask för att minska problemen. Det visar en ny studie med elitidrottande ungdomar inom längdåkning och skidskytte. Men maskerna har inte enbart positiva effekter.

Text: Ola Nilsson

– Den höga förekomsten av astma hos längdskidåkare kan bero på upprepad och långvarig inandning av kall torr luft. Med andningsmask återanvänds däremot en del av den varma och fuktiga luft som vi andas ut, och det minskar förmodligen påfrestningen på luftvägarna, säger Nikolai Stenfors, docent vid Umeå universitet och överläkare vid lungkliniken på Östersunds sjukhus.

Forskningsprojektet Aegis har det långsiktiga syftet att minska ohälsan i luftvägarna hos skidåkare vid hård och långvarig fysisk aktivitet i kyla.

I projektet studeras egenskaper och effekter hos värme- och fuktväxlande andningsmasker för idrottsbruk, ej att förväxla med munskydd mot virus. I en studie undersöktes användningen av andningsmasker och attityder till dem bland elever på riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar inom längdskidor och skidskytte.

Bland deltagarna rapporterade 68 procent andningsbesvär under träning i temperaturer under noll grader. Samtidigt svarade de att den vanligaste temperaturnivån när de valde att använda andningsmask var minus 15 grader. Nästan alla svarade också att de tror att andningsmasker förhindrar luftvägsproblem som orsakas av träning i kyla. Åldersintervallet var 15-19, och 55 procent av eleverna svarade på undersökningen.

I en annan delstudie konstateras att användning av värme- och fuktväxlande andningsmasker inte enbart medför positiva effekter. Den luft som blir kvar i andningsmasken efter utandning, håller inte bara kvar fukt och värme utan har också lägre syreinnehåll och högre halt av koldioxid än omgivningsluften.

– Det här gör att nästa inandning ger lite lägre syrehalt och något högre koldioxidhalt än normalt i inandad luft. Dessutom medför filtren i någon mån ett ökat andningsmotstånd vilket gör att andningsmuskulaturen får jobba lite mer för att driva luftflödet genom filtren, säger Mats Ainegren, lektor vid Sports Tech Research Centre, Mittuniversitetet.

Projektet Aegis är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Umeå universitet och Mittuniversitetet som pågår sedan 2017.

– Vi hoppas att forskningsresultaten på sikt skall leda till bättre hälsa för både skidåkare och andra som regelbundet bedriver fysisk aktivitet i kyla, säger Helen Hanstock, lektor vid Nationellt Vintersportcentrum vid Mittuniversitetet.

Studierna är publicerade i Translational Sports Medicine respektive Journal of Sports Engineering and technology. Aegis-projektet finansieras av bland andra Hjärt-lungfonden och Region Jämtland Härjedalen.   

Till vetenskapliga publiceringar av delstudierna
Journal of Sports Engineering and technology
Translational Sports Medicine

Kontakt

Nikolai Stenfors
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post