"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-09-16

Anmälan öppen för vårterminen

NYHET Är du intresserad av att läsa om berättandets betydelse, eller vill du slipa ditt kreativa skrivande? Kanske vill du utveckla ditt normkritiska tänkande? Nu kan du söka kurser till vårterminen 2020. Välkommen in med din ansökan!

Text: Hanna Kalla

Nu är det dags att söka kurser inför vårterminen 2020 vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Nedan listas kurser som du kan söka utan förkunskap och som ges på distans under våren 2020.

Berättandets betydelser

Vad betyder berättandet för kultur och identitet? Hur har berättandet använts i olika former och syften i folklig tradition? Kursen behandlar vardagligt berättande i muntliga och medierade former med utgångspunkt i etnologisk forskning.

Etnografi och kulturanalys

Är du intresserad av fältarbete? Under den här kursen presenteras ämnets vetenskapshistoria, forskningsområden, etnografiska metoder samt kulturanalytiska perspektiv och begrepp såsom de tillämpas inom etnologiämnet. Studenterna får öva sig i etnologiskt fältarbete, såsom deltagande observation och tolkningsmetoder.

Likabehandling och normkritik i lärandemiljön

Är du lärarstudent, lärare eller bara intresserad av att få en ökad normmedvetenhet och en ökad pedagogisk kompetens? Kursen är en nätbaserad distanskurs som riktar sig till intresserade av betydelser av normer kring till exempel kön/genus, sexualitet, klass och etnicitet i lärandemiljöer.

Konst och visuell kultur från efterkrigstid till nutid

Den västerländska konsten från tiden efter andra världskriget till dagens samtidskonst behandlas i den här kursen med hjälp av genus-, etnicitet-, och estetiksperspektiv. Det är en period när konsten söker nya uttryck och använder nya konstnärliga material för att tackla politiska, etiska, globala och estetiska spörsmål.

Kreativt skrivande A: Att skriva i olika genrer

Kursen innehåller analys- och skrivövningar med inriktning på skönlitterärt skrivande inom olika genrer. Genom dessa övningar tränas förmågan att hantera valda genrer, teman och tekniker i ett såväl praktiskt som teoretiskt sammanhang.

PR, medier och samhälle

Vilka roller spelar digitala medier och strategisk kommunikation i samhället? Målet med kursen är att den studerande ska få ökad förmåga att i skrift föra analytiska resonemang och kritiskt reflektera över det.

Ungdomsromanen i samtiden

Vad läser ungdomar och unga vuxna idag? Vilka teman och konflikter behandlas i den moderna ungdomslitteraturen? Hur förändras ungdomsromanen i relation till nya grupper läsare och till nya läsvanor?

Varmt välkommen in med din ansökan! Sista anmälningsdag för vårterminen är 15 oktober.

Hela vårt utbildningsutbud

Du hittar hela vårt utbud av program här!

Du hittar hela vårt utbud av kurser här!