"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-03

Anna Johansson prisad av Kungliga Skytteanska samfundet

NYHET Anna Johansson, biträdande lektor vid HUMlab får Kungliga Skytteanska samfundets Pris till yngre välförtjänt forskare.

Kungliga Skytteanska samfundet motiverar sitt val av pristagare på följande sätt:

"Anna Johansson, född 1980, disputerade 2010 på avhandlingen "Självskada. En etnologisk studie av mening och identitet i berättelser om skärande". Detta är en synnerligen angelägen tematik och avhandlingen ger ny kunskap om de kulturella relationerna mellan unga människor och psykiatrin. Avhandlingen har rönt stort allmänt intresse, både på grund av hennes förmåga att omsätta svåra frågor i läsbar text och förmågan att verbalt kommunicera med sin publik, såväl allmänhet som vårdinstitutioner och medier. Förutom att hennes forskningsintressen utgör ett starkt bidrag till digital humaniora och digitala världar och att de berör relationer mellan ungdomar och psykiatrin har hon också en utpräglad förmåga till utveckling av teoretiska modeller.

I det arbete hon för närvarande utför inom det femåriga Wallenbergfinansierade projektet Media Places vid HUMlab har hon en betydande roll i samverkan med Stanford- och Wollongong-universiteten och för teoriutveckling inom området digital humaniora.

 Efter disputationen har hon producerat 4 bokkapitel och 8 vetenskapliga artiklar.

Hennes nominering stöds av ett flertal professorer vid institutionen men också av seniora forskare vid HUMlab och Socialt arbete.

 Anna Johansson är en mycket lovande ung forskare vid den humanistiska fakulteten såväl genom sitt arbete inom Umeå universitet som genom sitt växande internationella nätverk."

Priset kommer att delas ut vid Umeå universitets årshögtid den 19 oktober. Läs mer om Anna och hennes forskning i denna intervju: bit.ly/13fA2tK

Redaktör: Elin Andersson