"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-11

Anna-Lill Ledman har fått projektmedel till NorrSam

NYHET Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, har beviljat Anna-Lill Ledman 90 000 kronor för utvecklandet av nätverket NorrSam.

Nätverket NorrSam är ett nätverk för doktorander, "unga" forskare och studenter med intresse för frågor som rör samisk tematik. Nätverket har en egen seminarieserie som kan nås på CeSams hemsida.