"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-24

Anna Sofia Lundgren får pris för pedagogisk skicklighet

NYHET För en pedagogik grundad i modern pedagogisk forskning, får etnologen Anna Sofia Lundgren humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2008.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris tilldelas lärare med omvittnad pedagogisk skicklighet. I år går priset till Anna Sofia Lundgren, programföreståndare för Kulturanalysprogrammet vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Av motiveringen framgår att hon får priset för sin "genomtänkta pedagogiska grundsyn där hon utgår från dels sina erfarenheter som student, dels från modern pedagogisk forskning. Hon har omsatt detta i såväl traditionella etnologiska kurser, såväl som i nutida problemområden som rör queer och sexualitet. Genom sitt arbete med att utveckla pedagogik och kursinnehåll inom de kulturanalytiska fälten har hon bidragit till att föra ut arbetet med ökad anställningsbarhet för humanister. Anna Sofia Lundgren förmedlar vetenskaplig bredd med pedagogisk spets."

Juryn har bestått av både lärarkollegor och studenter. Priset kommer att delas ut vid universitetets årliga vårfest den 31 maj 2008. Förutom äran får Anna Sofia Lundgren en prissumma på 20 000 kronor.

Anna Sofia Lundgren är född och uppvuxen i Gävle och studerade i Östersund innan hon i slutet av 90-talet började forskarutbildningen i etnologi vid Umeå universitet. Hon började undervisa som doktorand, och 2000 disputerade hon på en avhandling om betydelser av kropp och kön i skolans värld, och hur sådana betydelser skapas och används i skolans vardag. Efter disputationen har Anna Sofia Lundgren fortsatt undervisa och forska, och hon är för närvarande föreståndare för Kulturanalysprogrammet.

Hennes forskning om stadens offentlighet och hur stadens fysiska former speglar och skapar föreställningar knutna till kön, resulterade 2006 i boken Genus på offentlig plats. Intresset för skolans värld har utvecklats i ett forskningsprojekt där hon tillsammans med andra forskare undersökt heteronormers betydelse för bl a läraryrket. Vid sidan av undervisningen går Anna Sofia Lundgren för närvarande vidare i sin forskning om staden, men har också ett projekt som handlar om betydelseskapande kring ålderdom och åldrande. Hon ansluter därmed till två av Umeå universitets starkaste forskningsområden, "Genusforskning" och "Befolkning - åldrande och livsvillkor".

Högupplöst porträttbild finns att ladda ned på adress:
www.umu.se/humfak/pressbilder/anna_sofia_lundgren.jpg

Kontaktuppgifter: Anna Sofia Lundgren, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet tel 090-786 62 64 eller e-post annasofia.lundgren@kultmed.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink