"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-26 Uppdaterad: 2024-05-22, 09:37

Anna Widén invald i Sveriges Kulturskoleråd

NYHET Vid Kulturskoledagarna i Västerås – konferens och möteplats för ledare och verksamma inom landets kulturskolor – valdes Anna Widén, samordnare för Kulturskoleklivet vid Umeå universitet, in som ny ledamot i styrelsen för Sveriges Kulturskoleråd.

Text: Per Melander

Hon berättar att man på Institutionen för på estetiska ämnen har fått i uppdrag att skapa pedagogisk utbildning av relevans för Kulturskolans lärare.

– Vi har nu landets enda examensrätt i kulturskolepedagogik och ger kurser för nya lärare och försöker också finna former för att fortbilda de lärare som redan arbetar på fältet. Vi har också forskning inom fältet och en doktorand med projekt med studier som berör Kulturskolans undervisning, säger Anna Widén.

Obunden och ideell

Anna Widén säger vidare att Sveriges Kulturskoleråd är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet.

– Rådets stadgar anger hur beslut ska tas, vilka som kan vara medlemmar och vilket ändamål föreningen har.

– Enligt stadgarna är det landets kommuner som kan vara medlemmar och att ett årsmöte tillsätter styrelse och beslutar om verksamhetsplan och olika styrdokument. Rådet arbetar under Kulturrådet och i samverkan med Kulturskolecentrum.

Anna Widén valdes under Kulturskoledagarna in som ny ledamot i Sveriges Kulturskoleråd (2024-2025).

Att Umeå universitet tillsammans med Stockholms universitet, har representanter i detta sammanhang, får ses som ett gott exempel på samverkan.

Läs mer