Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Publicerad: 13 jan, 2016

Anna Winberg disputation

NYHET Fredag den 19 februari kl. 13.00 försvarar överläkare Anna Winberg sin avhandling "Epidemiology of food hypersensitivity in school children: validation by double-blind placebo-controlled food challenges and biomarkers" i Bergasalen, By Q (27) Norrlands univsersitetssjukhus.

Avhandlingen har den svenska titeln Epidemiologisk undersökning av födoämnesöverkänslighet bland skolbarn: validering med dubbelblind placebokontrollerad födoämnesprovokation och biomarkörer. Opponent är Professor Sibylle Koletzko (Ludwig Maximilians University, Tyskland) och huvudhandledare är Docent Christina West, Pediatrik, Umeå universitet.