"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-01-13

Anna Winberg disputation

NYHET Fredag den 19 februari kl. 13.00 försvarar överläkare Anna Winberg sin avhandling "Epidemiology of food hypersensitivity in school children: validation by double-blind placebo-controlled food challenges and biomarkers" i Bergasalen, By Q (27) Norrlands univsersitetssjukhus.

Avhandlingen har den svenska titeln Epidemiologisk undersökning av födoämnesöverkänslighet bland skolbarn: validering med dubbelblind placebokontrollerad födoämnesprovokation och biomarkörer. Opponent är Professor Sibylle Koletzko (Ludwig Maximilians University, Tyskland) och huvudhandledare är Docent Christina West, Pediatrik, Umeå universitet.