"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-04

Annelie Bränström-Öhman får Baltics samverkanspris

NYHET Annelie Bränström-Öhman, professor i litteraturvetenskap, Umeå universitet, har tilldelats Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning för år 2013. Prissumman är på 100 000 kr.

Annelie Bränström Öhman
– Det känns fantastiskt att genom detta pris få belöna en medarbetare vid Umeå universitet som så medvetet axlat ett stort ansvar för folk- och fortbildning och populärvetenskap. Och jag hoppas att detta kan inspirera andra att våga och ta sig tid att kommunicera forskning och idéer till en bredare allmänhet, säger Kjell Jonsson, prorektor, Umeå universitet.

Annelie Bränström-Öhman, född 1960 i Storuman, har sedan 1981 varit bosatt i Umeå och verksam vid Umeå Universitet. 1998 disputerade hon i litteraturvetenskap med avhandlingen Kärlekens ödeland. Rut Hillarp och kvinnornas fyrtiotalsmodernism (Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 1998). I Umeå är Annelie Bränström-Öhman sedan många år bland annat en känd skribent och recensent i Västerbottens Kuriren och styrelsemedlem i Sara Lidman-sällskapet.

Juryns motivering lyder:
Annelie Bränström Öhman tilldelas Baltics Samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning för år 2013. Hon har med konsekvens utvecklat ett mycket omfattande populärvetenskapligt och kulturkritiskt författarskap av hög kvalitet. Hennes röst och välskrivna texter har förmedlat insikter från det litteratur- och kulturvetenskapliga fältet i många kanaler och sammanhang. Som humanistisk forskare har hon medvetet spelat en aktiv roll som folk- och fortbildare. Hon har också visat att forskarens och universitetslärarens uppgifter på ett fruktbart sätt kan berikas av ett aktivt publikt engagemang till nytta för såväl akademin som det omgivande samhället.

Om Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning
Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning inrättades 2009 och tilldelades då idéhistorikern Mohammad Fazlhashemi. 2011 var det fysikern Patrik Norqvist som fick priset som delas ut vartannat år i samband med Umeå universitets vårpromotion. Kandidaten till priset ska under det gångna året gjort värdefulla insatser inom det populärvetenskapliga området eller på annat sätt spridit forskningsinformation till allmänheten.


Läs mer om Annelie Bränström-Öhman på institutionen för kultur- och medier på umu.se

Redaktör: Per Melander