"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-09-22

Annelie Bränström Öhman får forskningspris

NYHET Görel Bohlins pris för genusforskning går i år till litteraturvetaren Annelie Bränström Öhman, för hennes värdefulla vetenskapliga insatser. Priset delas ut vid universitetets årshögtid den 23 oktober.

Prismotivering

Annelie Bränström Öhman har under många år som forskare arbetat och skrivit vetenskapliga arbeten med väl utvecklat genusperspektiv. Utöver forskningen är Bränström Öhman en mycket flitig kulturskribent, litteraturkritiker och föreläsare.

Inom ramen för forskningsprogrammet Umeå Advanced Gender Studies/Challenging Gender har Bränström Öhman medverkat sedan februari 2007 som temaledare och forskare inom delprojektet ”Challenging Emotions”. Programmet utsågs 2007 av Vetenskapsrådet till ett av tre Centres för Gender Excellence i Sverige.

Annelie Bränström Öhman arbete har varit och är av största vikt för utvecklandet av ett genusperspektiv inte bara inom litteraturvetenskapen utan inom hela universitetet.

Annelie Bränström Öhmans forskning rör sig i skärningspunkten mellan fälten genusteori, emotionsforskning, modern svensk litteratur och kreativt skrivande. Den rödaste tråden har, alltsedan avhandlingsarbetet om poeten Rut Hillarps erotiska lyrik, varit olika aspekter av kärlekens kulturella och litterära gestaltningar. Den uppmärksammade boken om kärlekstematiken i Sara Lidmans romaner är en av Bränström Öhmans senare publiceringar med samma inriktning. Intresset för relationen mellan genus, emotioner och skrivandets olika genrer, vetenskapliga lika väl som litterära, har också resulterat i en rad tidskriftartiklar och även en antologi.

1998 disputerade Annelie Bränström Öhman i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, anställdes senare som universitetslektor och antogs 2008 som docent. Hon är verksam vid institutionen för kultur- och medievetenskaper, men har även varit föreståndare vid Kvinnovetenskapligt forum och senare vid Genusforskarskolan (UCGS). Sedan 2007 medverkar hon i det VR-finansierade forskningsprogrammet Challenging Gender. 2009 erhöll hon Karriärbidrag för unga forskare vid Umeå universitet.

Kontaktuppgifter

Universitetslektor, docent Annelie Bränström Öhman Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet
E-post: annelie.branström@littvet.umu.se Tel: 090-786 56 46