"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-05

Annica tar klivet upp i nytt meriteringssystem

NYHET Umeå universitet har startat arbetet med att utveckla ett pedagogiskt meriteringssystem. I en första pilotomgång har fyra lärare vid samhällsvetenskaplig fakultet kvalificerat sig för meritering.

Annica Nylander arbetar sedan 1994 på institutionen för kostvetenskap och är sedan drygt tio år tillbaka studierektor. Hon är programsamordnare för kostvetarprogrammet och ansvar för institutionens inriktning inom lärarutbildning, hem- och konsumentkunskap.

Hur känns det att ha blivit utsedd till excellent lärare?

– Roligt att bli uppskattad för det pedagogiska arbete man gör. Jag hoppas och tror att modellen att skapa pedagogisk meritering engagerar till ännu fler pedagogiska diskussioner!

Vad motiverar dig att undervisa?

– Framförallt är det mötet och samspelet med studenterna, att få se studenterna växa och utvecklas. Jag måste också lyfta förmånen att få arbeta tillsammans med kreativa kollegor som håller den pedagogiska diskussionen ständigt levande.

Vad är viktigast för dig att förmedla till dina studenter?

– Nyfikenhet, reflektion och engagemang är nyckelord som jag vill att studenterna ska ha med sig under sin utbildning. Jag vill även att studenterna ska bli medvetna om vilka generiska kompetenser de behöver i sin framtida yrkesroll och på vilket sätt det kan utvecklas under studierna.

Vad är största utmaningen för dig som lärare framöver?

– En utmaning är att bibehålla hög kvalitet i undervisningen trots minskade resurser. Där tror jag vi måste tänka om hur vi ser på undervisning. Hur kan vi använda IKT i undervisningen? Friheten i tid och rum och möjligheterna att gå från traditionellt föreläsande till att studenterna läser mer själva. Lärarens roll ändras från traditionell föreläsare till mer handledare.