"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-10-09

Ännu en forskare vid Umeå universitet får Cliopriset

NYHET För andra året i rad går SvD:s och bokklubben Clios pris till en forskare vid Umeå universitet. Miljöhistorikern Erland Mårald disputerade år 2000 på en avhandling om jordbrukets utveckling, men sedan dess har han mest ägnat sig åt att forska fram miljöskandaler i ett historiskt perspektiv.

Erland Mårald får Cliopriset år 2008 för sin forskning om svensk miljöhistoria. Han har i sin avhandling Jordens kretslopp: lantbruket, staden och den kemiska vetenskapen 1840–1910 (2000) perspektivrikt lyft fram jordbrukets förändring från kretslopp till marknadsanpassning. I ett flertal publikationer, inte minst i Svenska miljöbrott och miljöskandaler 1960–2000 (2007), har Mårald på en tillgänglig och precis prosa gett historiskt perspektiv på hanteringen av de senaste decenniernas miljöproblem.

Cliopriset tilldelas årligen en framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet. Priset, delas ut i morgon fredag, under Historikerdagarna i Greifswald, Tyskland.
Erland Mårald är universitetslektor vid institutionen för idé- och samhällstudier vid Umeå universitet, forskar och undervisar i idé- och miljöhistoria och är studierektor för institutionens forskarutbildning.

Läs mer om pristagaren och hans forskning i Svenska Dagbladet idag torsdag 9 oktober: www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1853957.svd

Också förra året gick Cliopriset till en forskare från samma miljö vid Umeå universitet: Marin Hårdstedt.
Läs mer: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=2782

Idéhistoria och historia vid institutionen gör idé- och samhällsstudier (tidigare institutionen för historiska studier), där både Erland Mårald och Martin Hårdstedt undervisar, har av Högskoleverket fått utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö.
Läs mer: www.info.umu.se/NYHETER/Pressmeddelande.aspx?id=2930

Kontaktinformation till Erland Mårald: Tel: 090-786 65 45
E-post: erland.marald@envhist.umu.se
Institutionen för idé- och samhällstudier: www.idesam.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink