"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-06-30

Ännu en norrlandsförfattare bland hedersdoktorerna

NYHET Poeten Lars Lundkvist och professor Einar Niemi, historiker från Norge, har utsetts till hedersdoktorer vid humanistisk fakultet. De promoveras vid universitets årshögtid lördagen den 30 oktober.

Den humanistiska fakulteten har bland sina hedersdoktorer samlat författare som lyfter fram det norrländska. Några av de centrala namnen i svensk samtidsprosa, Sara Lidman, Per Olov Enquist, Kurt Salomonson, Kerstin Ekman och Torgny Lindgren, har på så sätt knutits till Umeå universitet. Poeten Lars Lundkvist blir ytterligare en norrlandsförfattare som utnämns till hedersdoktor. Den andre av årets hedersdoktorer anknyter väl till fakultetens strävan att uppmärksamma "Det nordliga rummet". Professor Einar Niemi, Institutt for historie, Universitetet i Tromsø, har under sin långa och framgångsrika forskarkarriär i storutsträckning fokuserat på det nordliga området.

Lars Lundkvist (f. 1928) är den förste lyrikern bland de norrlandsförfattare som utsetts till hedersdoktorer vid vår fakultet. Hans poetiska universum har sin fasta punkt i tidiga erfarenheter från uppväxtens Umeå. Småstaden, bondekulturen och den samiska kulturen är delar av en verklighet som Lundkvist tidigt upptäcker, därefter införlivar och slutligen upprättar i sitt skrivande. Hittills har Lars Lundkvist publicerat 19 diktsamlingar och hans författarskap tecknar en jämn och stigande kurva. Experimenterande övergår i det mer genomkomponerade där frågor om gott och ont, om livets mening och tillståndet i världen får ett större utrymme. Kärleken finner dock vägen in i de svartaste stunder och humorn kommer till undsättningsom en diktjagets trognaste bundsförvant.

Einar Niemi (f. 1943) är professor i historia vid Universitetet i Tromsø och särskilt intresserad av socialhistoria, demografisk och ekonomisk historia. Hans banbrytande forskning om nordliga områden har givit viktiga perspektiv på frågor om etnicitet, minoritetsförhållanden, migration och regionalism. Särskilt har samer och kväner (den finsktalande befolkningen i nordligaste Norge) och det mångkulturella Nordnorge stått i fokus i Niemis forskning som ofta har bedrivits i samarbete med forskare från andra nordliga universitet, till exempel från Umeå universitet. År 2003 tilldelades Einar Niemi som den allra förste Gad Rausings pris för framstående och varaktigt betydelsefull forskargärning av Kungl.Vitterhetsakademien.

För mer information, kontakta
Professor Lars-Erik Edlund, dekanus vid humanistisk fakultet
Tel: 090-786 7887 eller 070-595 33 82
E-post: Lars-Erik.Edlund@nord.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink