"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-24

Ännu ett europeiskt jätteprojekt till Umeå universitet

NYHET Umeå universitet och FOI har beviljats medel till ett av de största forskningsprojekten i årets utlysning inom sjunde ramprogrammet. Projektet heter PRACTICE och ska resultera i ett för EU-länderna gemensamt dataverktyg med syfte att förbättra föreberedelsen och kunskapen inför en eventuell CBRN incident, d.v.s. olycka eller terrorattack med kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen.

PRACTICE-projektet är ett så kallat integrerat projekt där kunskap och kompetens från hela Europa samordnas i ett EU-gemensamt system. Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet ska koordinera PRACTICE-konsortiet med 25 parter från både företag, universitet och relevanta myndigheter. Projektet är värt totalt 120 miljoner kronor och kommer att pågå under tre och ett halvt år, med början våren 2011.
-Komplexa integrerade EU-projekt som PRACTICE kräver noggranna förberedelser och professionell koordinering. Därför kommer det att ta ett hela hösten i anspråk för att förhandla fram detaljerna och fördela arbetsbördan innan det faktiska arbetet kan påbörjas, säger projektledare Dzenan Gino Sahovic vid European CBRNE Center.

Det dataverktyg som skapas i PRACTICE ska samla såväl generell som nationsspecifik kunskap, förfarandeprocedurer och övningsmanualer för hantering av CBRN-incidenter. Idag har de flesta EU-länder egna metoder och verktyg som både kostar onödigt mycket och omöjliggör samarbeten över gränserna.
-En stor del av arbetet i PRACTICE-projektet kommer att gå ut på att standardisera olika verktyg och metoder för krisberedskap vid tekniskt svårhanterliga CBRN-händelser. Resultatet kommer att öppna upp möjligheten för mer samövning, utbyte och samarbete mellan EU-ländernas beredskapsmyndigheter, säger projektledare Ola Claesson, Totalförsvarets forskningsinstitut.

PRACTICE är det fjärde stora EU-projektet som koordineras av Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet. Sedan centret bildades 2008 har centret hunnit bli en av de ledande aktörerna inom den europeiska säkerhetsforskningen. Centret är ett samarbete mellan Umeå universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Umeå kommun, Västerbottens läns landsting (VLL), Fortifikationsverket (FortV) och Totalförsvarets Skyddscentrum (SkyddC).

Finansiering: Europeiska unionen, genom det sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling.

PRACTICE-projektets och Europeiska CBRNE-centrets ledning svarar på frågor måndagen den 24 maj kl 13:00 i centrets lokaler, KBC-huset våning 7, Umeå universitet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Petra Liuski, informatör Europeiska CBRNE-centret Telefon: 072-227 87 05
E-post: petra.liuski@cbrnecenter.eu

Redaktör: Petra Liuski