"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-24

Ansett amerikanskt universitet ger ut bok av svenska IT-forskare

NYHET MIT Press – ett förlag ägt av Massachusetts Institute of Technology – publicerar i dagarna en bok om IT design, och samspelet mellan människa och dator. De svenska författarna är Erik Stolterman, Umeå universitet, och Jonas Löwgren, Malmö högskola.

Boken "Thoughtful interaction design: A design perspective on information technology" har precis kommit ut på det ansedda förlaget. Det är förlagets första bok av svenska författare inom ämnesområdet människa-datorinteraktion, där MIT Press hittills givit ut nästan hundra titlar.

Den rådande synen inom området är att IT-design är en rätt strikt form av problemlösning. Författarna Erik Stolterman och Jonas Löwgren menar i sin bok att design av den digitala miljö vi lever i är något som måste göras på ett eftertänksamt och reflekterande sätt.

Författarna anser också att utveckling av informationsteknik ska ses som en designdisciplin, IT-design, närmast besläktad med områden som arkitektur och industridesign. Som IT-designer måste man ha en förmåga att kunna avgöra på vilket sätt en speciell lösning passar för en specifik enskild användningsmiljö.

Enligt Erik Stolterman och Jonas Löwgren handlar interaktionsdesign också om att inse värdet av varje digital produkts utseende. Ett hus fungerar som en funktionell lösning på ett boende, men är också en viktig del i den estetiska miljö människor lever i. Digitala produkter är idag på samma sätt ett viktigt och vanligt inslag i våra livsmiljöer, både i våra hem och på våra arbetsplatser.

I boken presenterar författarna en ny ansats för hur en designer kan arbeta. Boken utvecklar begrepp för digitala produkters brukskvaliteter. Begreppen gör det möjligt att prata om och beskriva digitala produkters egenskaper i olika sammanhang. Boken ger också en djupare förståelse för hur designprocessen faktiskt går till, hur man som designer bör tänka på sitt arbete, hur man kan förbättra sin designförmåga och hur man bör förhålla sig till metoder och tekniker inom området.

Erik Stolterman är professor vid institutionen för informatik, Umeå universitet.

Jonas Löwgren är professor i interaktionsdesign vid området för Konst, kultur och kommunikation, Malmö högskola.

För mer information, kontakta:

Erik Stolterman, Institutionen för informatik, Umeå universitetTel: 090-786 55 31
E-post: erik@informatik.umu.se

Jonas Löwgren, Malmö högskolaTel: 070-391 78 54
E-post: jonas.lowgren@k3.mah.se

Redaktör: Camilla Nilsson