"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-28

Anslag för 2006 från Cancerfonden till forskare vid Umeå universitet

NYHET Cancerfondens styrelse beslutade den 24 november 2005 om anslag för 2006 och rekommendationer för kommande år. 18 forskare vid Umeå universitet beviljades anslag för totalt 20 projekt.

Medel beviljades dessa forskare i Umeå (alfabetisk lista):

Projektanslag Anna Arnqvist, Medicinsk kemi och biofysik: Helicobacter pylori: Molekylära mekanismer och dynamiskt uttryckt av vidhäftningsproteiner vid ihärdig infektion och kronisk inflammation 2006: 300 000 kr, rek. 2007: 300 000 kr

Stefan Björklund, Medicinsk kemi och biofysik: Mediatorkomplexet och dess funktion i transkriptionell reglering på molekylär nivå 2006: 500 000 kr, rek. 2007: 500 000 kr

Thomas Borén, Medicinsk kemi och biofysik: Helicobacter pylori; adhesion, inflammation samt vaccinutveckling 2006: 800 000 kr, rek. 2007: 800 000 kr, rek. 2008: 800 000 kr

Anders Byström, Molekylärbiologi: tRNA i cellcykelkontroll 2006: 400 000 kr, rek. 2007: 400 000 kr

Sven Carlsson, Medicinsk kemi och biofysik: Reglering av endocytos 2006: 300 000 kr, rek. 2007: 300 000 kr

Andrei Chabes, Medicinsk kemi och biofysik: dNTPs som cellulära regulatorer 2006: 400 000 kr, rek. 2007: 400 000 kr

Sten Hammarström, Klinisk mikrobiologi: Påvisande av spridda tumörceller vid kolorektal cancer 2006: 300 000 kr

Roger Henriksson, onkologi: Experimentella och kliniska studier av främst hjärntumörer med inriktning mot betydelsen av EGFR, LRIG och sekretoglobiner 2006: 1 100 000 kr, rek. 2007: 1 100 000 kr, rek. 2008: 1 100 000 kr

Per Lenner, onkologi: Betydelsen av konstitutionell ärftlig variation för uppkomst och utveckling av bröstcancer och kolorektal cancer 2006: 400 000 kr, rek. 2007: 400 000 kr, rek. 2008: 400 000 kr

Börje Ljungberg, urologi: Studier av genuttryck och betydelse av angiogenes i njurcancer 2006: 200 000 kr, rek. 2007: 200 000 kr

Beatrice Malmer, onkologi: Uppföljningsstudie av patienter med Hodgkinlymfom med avseende på biverkningar på hjärta/kärl och bröst 2006: 350 000 kr rek. 2007 350 000 kr

Jonas Nilsson, Molekylärbiologi: Studier av betydelsen av onkogenen Mycs nedströms transkriptionella målgener vid lymfombildning 2006: 500 000 kr, rek. 2007: 500 000 kr

Karin Nylander, patologi: p63-proteinernas betydelse i skivepitelcancer i huvud-halsområdet och i premaligna orala lesioner 2006: 300 000 kr, rek. 2007: 300 000 kr, rek. 2008 300 000 kr

Pär Salander, socialt arbete: Vardagens återkomst: En studie av kvinnor med bröstcancer och deras väg tillbaka till arbete och vardag 2006: 200 000 kr, rek. 2007: 200 000 kr, rek. 2008: 200 000 kr

Simon Tuck, UCMP: Specificering av cellöden under utvecklingen av vulval hos C. elegans 2006: 500 000 kr

Göran Wadell, virologi: Alternativa adenovirusvektorer 2006: 700 000 kr, rek. 2007: 700 000 kr, rek. 2008: 700 000 kr

Planeringsgrupper

Bo Littbrand, onkologi: Nationell planeringsgrupp för utvärdering av protonterapi 2006: 75 000 kr, rek. 2007: 75 000 kr

Pär Stattin, urologi: Planeringsgrupp för prostatacancerforskning i Sverige 2006: 100 000 kr, rek. 2007 100 000 kr, rek. 2008 100 000 kr

Forskarmånader

Pär Salander, socialt arbete: Studier kring vardagens återkomst, psykosociala behov och möjligheter till hjälpande 2 mån 2006

Forskarmånader för kliniker

Beatrice Malmer, onkologi: Molekylärepidemiologiska studier av hjärntumörer 3 mån. 2006, rek. 3 mån 2007, rek. 3 mån 2008

Redaktör: Carina Dahlberg