"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-08-31

Anslag på 8,5 miljoner kronor för decentraliserad vårdutbildning

NYHET Umeå universitet är ett av fem lärosäten som får ta del av regeringens satsning på decentraliserad vårdutbildning. Avsikten är att fler studenter ska få möjlighet att utbilda sig till biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska genom att tillgängliggöra utbildning på annan ort.

Text: Josefin Laestadius

Umeå universitet får 8,5 miljoner kronor i anslag och tanken med satsningen är att öka förutsättningarna för att fler ska kunna utbilda sig till bristyrken inom vården. Det i sin tur ska bidra till att underlätta rekrytering i län med brist på utbildad personal.

– Vi ser positivt på tillskottet och är glada att Umeå universitet tilldelats mest medel av de lärosäten som beviljats medel, säger Heidi Hansson, vicerektor Umeå universitet.

Den exakta fördelningen av anslaget ska universitetsledningen återkomma med när det skriftliga regeringsbeslutet anländer. Men det kan handla om exempelvis distansutbildning och utökade möjligheter att göra praktik på mindre orter.

Totalt räknar Umeå universitet med att cirka 140 studenter per årskull kan få möjlighet att studera på annan ort i och med anslaget.

Läs mer på regeringens webbsida.