"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-09

Anslag till tre njurforskare

NYHET Tre forskare vid Umeå universitet är bland de 41 personer som får anslag från Njurfonden. Totalt delas det denna gång ut 6 910 000 kronor för forskning om njursjukdomar.

Text: Claes Björnberg

De tre Umeåforskarna, som får 100 000 kronor var, och deras projekt är som följer:
Frida Welander: Effekt och säkerhet av antikoagulantia vid kronisk njursjukdom och dialys.
Emelie Laveborn: Ultrafiltrationshastighetens påverkan på hjärtat.
Filip Fransson: Njurens funktioner efter avslut av litiumbehandling.

Njursjukdom är ett ökande globalt folkhälsoproblem. En av tio i Sverige är drabbade och om 20 år beräknas kronisk njursjukdom vara den femte vanligaste dödsorsaken i världen.
Trots att njursjukdom orsakar lidande och för tidig död är njurforskning inte prioriterat i jämförelse med andra sjukdomar då de statliga forskningsanslagen delas ut.
– Det är väldigt roligt att det pågår mycket njurforskning i landet. Vi fick in drygt 80 ansökningar och har delat ut pengar till ungefär hälften av de som sökt. Men det behövs mer pengar, därför är insamlingen till Njurfonden mycket viktig, säger Håkan Hedman, ordförande i Insamlingsstiftelsen Njurfonden.

Bidragen går till forskning som rör bland annat inflammatoriska njursjukdomar, kronisk njursjukdom stadier 1–4 och diabetes, dialys och transplantation.
– Det pågår bland annat mycket forskning om hjärt- och kärlkomplikationer hos njursjuka. Snart kan vi, hoppas jag, ha nya behandlingsmetoder för detta, säger Håkan Hedman.