"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-24

Ansök om Elitidrottsstipendium

NYHET Elitidrottsstudenter har t.o.m. 2 maj möjlighet att söka Riksidrotts Förbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium. Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet.

RF och Svenska Spel delar årligen ut ett Elitidrottsstipendium som ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin).

Ansökningskriterier:

•Idrottaren ska vara på (svensk) landslagsnivå inom sin idrott.•Idrottaren ska kombinera elitidrott med studier på postgymnasial nivå.•Idrottaren ska studera på minst halvfart under stipendium året 2015/2016.
•Idrottarens beskattningsbara inkomster av tjänst och/eller av näringsverksamhet får uppgå till max två basbelopp under stipendium året 2015/2016. I detta inkluderas idrottsersättningar och sponsorintäkter med mer.

Stipendiet är avsett för studieåret 2015/2016 och delas ut på Idrottsgalan. Stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön. Stipendiet delas ut till cirka 50 stipendiater på Idrottsgalan.
Sista ansökningsdag för stipendiet är 2 maj.

Till ansökningsformulär

Redaktör: Anna-Karin Eriksson