"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-04-08

Ansök om Elitidrottsstipendium för läsåret 2016/2017

NYHET Elitidrottsstudenter har möjlighet att ansöka om Riksidrottsförbundets och Svenska Spels Elitidrottsstipendium. Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Sista ansökningsdag är 2 maj 2016.

Riksidrottsförbundet har sedan 1980 tillsammans med Svenska spel årligen delat ut ett Elitidrottsstipendium som ska möjliggöra för den aktiva att kunna satsa på dubbla karriärer, dvs. elitidrott i kombination med studier efter gymnasiet.

Stipendiet är avsett för studieåret 2016/2017 och 75 aktiva kommer att få ta emot Elitidrottsstipendium under Idrottsgalan. Stipendiet är på 50 000 kr/stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kr/termin). Studenterna får dessutom möjligheten att komma på läger på Bosön.

Ansökningskriterier

  • Idrottaren ska vara på (svensk) landslagsnivå inom sin idrott
  • Idrottare ska kombinera elitidrott med studier på postgymnasial nivå
  • Idrottaren ska studera på minst halvfart under stipendieåret 2016/2017 (september 2016 - juni 2017)
  • Idrottarens beskattningsbara inkomster av tjänst och/eller av näringsverksamhet får uppgå till max två basbelopp under stipendieåret 2016/2017. I detta inkluderas idrottsersättningar och sponsorintäkter med mer.

Sista ansökningsdag för Elitidrottsstipendiet är 2 maj 2016. Under september offentliggör Riksidrottsförbundet vilka som tilldelas stipendiet.

Till ansökningsformulär

Redaktör: Anna-Karin Eriksson