"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-15

Ansök om elitidrottsstipendium för läsåret 2017-2018

NYHET Elitidrottsstudenter har möjlighet att ansöka om Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Spels Elitidrottsstipendium. Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktive att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Ansökan stänger 2 juni 2017.

Riksidrottsförbundet har sedan år 1980 tillsammans med Svenska spel årligen delat ut ett Elitidrottsstipendium som ska möjliggöra för den aktive att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet.

Stipendiet är avsett för studieåret 2017/2018 och delas ut på Idrottsgalan. Stipendiaterna får dessutom möjlighet att komma på läger på Bosön. Stipendiet är på 50 000 kr/stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kr per termin) till 75 aktiva.

Läs mer information om stipendiet 

Ansökningskriterier

  • Idrottaren ska vara på (svensk) landslagsnivå inom sin idrott
  • Idrottaren ska kombinera elitidrott med studier på postgymnasial nivå
  • Idrottaren ska studera på minst halvfart under stipendiumåret 2017/2018 (september 2017 - juni 2018)
  • Idrottarens beskattningsbara inkomster av tjänst och/eller av näringsverksamhet får uppgå till max två basbelopp under stipendiumåret 2017/2018. I detta inkluderas idrottsersättningar och sponsorintäkter med mer.

Till ansökan

Ansökan om RF:s och Svenska Spels elitidrottsstipendium 2017-2018

Redaktör: Anna-Karin Eriksson