"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-01-26

Ansökan till ledarskapsutveckling med rörelserikedom öppen

NYHET Kursen ger möjlighet till gedigen och djupgående kunskap om rörelserikedom för dem som vill utveckla sin förmåga att stötta andra ledare och hålla i utbildningar om rörelserikedom.

Idrottshögskolan vid Umeå universitet har sedan starten 2014 varit en medspelare i Change the game. Under våren 2022 startar Change the game upp en ny kurs i ledarskapsutveckling med rörelserikedom.

Allt fler aktörer vill bidra till folkhälsa, social hållbarhet och attraktiva livsmiljöer. I takt med denna utveckling förutspår Change the game att det kommer uppstå nya möjligheter för den som vill, kan och har djupgående kunskap om rörelserikedom att jobba med att utbilda och stötta ledare i olika typer av verksamheter och på olika nivåer.

Innehåll

Under kursen "Ledarskapsutveckling med rörelserikedom" får deltagarna möjlighet att fördjupa sin kunskap om det sociala innovationsverktyget rörelserikedom (eng. physical literacy) och dess beståndsdelar. Vidare avhandlas olika förväntade effekter av att anamma ett ledarskap som grundar sig i rörelserikedom. Det innebär användning av konceptet som kompass för att främja prestation i olika sammanhang, skapa goda lärmiljöer och hållbar samhällsutveckling.

Upplägg

Utbildningsträffar genomförs varannan vecka på kvällstid under perioden mars-maj. Träffarna kommer innefatta föreläsningar, gruppsamtal, praktiska upplevelser och inspel från experter på rörelserikedom. Inför de gemensamma träffarna tillhandahålls inspelade föredrag och läshänvisningar.

Deltagande på den här kursen är ingen passiv upplevelse. För att få ut så mycket som möjligt av varje moment uppmuntrar vi utbyte mellan deltagare och löpande tillämpning av dina nya kunskaper i andra sammanhang.

Kursmål

Det övergripande målet med kursen är att deltagare ska utveckla sin förmåga att hålla teoretiska och praktiska utbildningar om rörelserikedom.

Efter att ha genomgått kursen förväntas deltagare kunna:

  • Förstå den underliggande filosofin som konceptet rörelserikedom bygger på
  • Skilja och förklara kopplingar mellan rörelserikedom, fysisk aktivitet och hälsa
  • Förklara betydelsen som rörelserikedom har för lärande och prestation
  • Beskriva relativa fördelar med att anamma ett rörelserikedomsfrämjande mindset
  • Ge exempel på hur kunskap om rörelserikedom kan påverka övningsdesign
  • Ge exempel på olika sätt den fysiska miljön kan ha betydelse för rörelserikedom
  • Beskriva kopplingar mellan rörelserikedom, attraktiva livsmiljöer och hållbar samhällsutveckling

Kursavgift

Kursavgiften är 625 kr för studenter och anställda vid Umeå universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten och RF-SISU Västerbotten samt för ledare från ideella föreningar i Västerbotten. Avgiften för övriga deltagare är 12 500 kr.

Ansökan

Ansökan görs via webbformulär senast på torsdag 17/2. Det finns 10 platser. Antagningsbesked erhålls torsdag 24/2.

Ansökan är öppen för alla som vill lära sig mer om hur man kan hjälpa andra använda rörelserikedom som kompass för att skapa goda utvecklingsmiljöer. Vid högt söktryck gör projektgruppen ett urval som syftar till att anta en bred representation med deltagare från olika verksamheter och nivåer.

Mer info om kursen, olika moment, tidsplan och ansökningsformulär hittar du här: https://change-the-game.se/ledarskapsutveckling-med-rorelserikedom/

Grim Jernudd, Change the game, leder kursen och håller i de olika momenten med hjälp av forskare, utbildare och programutvecklare.

Vid frågor får du gärna kontakta Grim via mejl: grim@change-the-game.se