"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-21

Antalet sökande till Umeå universitet fortsätter att öka

NYHET 39 298 ansökningar har kommit in till Umeå universitets utbildningar för vårterminen 2014. Det är 5 503 fler än förra året. Antalet förstahandssökande har ökat med 8 procent.

– Det är förstås mycket glädjande både för universitetet och regionen i stort. Att antalet sökande ökar mer här jämfört med landet som helhet är ett extra gott betyg till oss, säger Anders Fällström, prorektor och ansvarig för utbildningsfrågor vid Umeå universitet.

I hela landet har antalet sökande till vårens utbildningar ökat med 4,7 procent. Vid Umeå universitet är motsvarande siffra klart mycket högre, nästan exakt 16 procent. Flest antal sökande har Uppsala universitet, följt av Stockholms universitet och Umeå universitet på en tredje plats.

19 313 har sökt till Umeå universitet i första hand, något som innebär en fjärdeplats i riket. Jämfört med ifjol har 1 353 fler sökt till Umeå i första hand. Söktrycket minskar alltså inte, som tidigare har förutspåtts, utan fortsätter att öka.

– Att allt fler väljer Umeå universitet som första alternativ visar att det gedigna arbetet med vårt utbildningsutbud och vårt sätt att kommunicera våra utbildningar börjar ge resultat, fortsätter Anders Fällström.

Antalet förstahandssökande till Umeå universitets utbildningsprogram är 2 321. Det innebär att 12 procent fler har sökt ett program jämfört med förra året. Flest antal förstahandssökande har utbildningsprogrammen till läkare, socionom, sjuksköterska, tandläkare och psykolog.

– Sökandesiffror handlar i första hand om hur attraktivt och populärt Umeå universitet är bland blivande studenter. Att fler har sökt behöver av många anledningar inte leda till att det i slutändan registreras fler studenter, avslutar Anders Fällström.

Läs mer på Universitets- och högskolerådet

För mer information, kontakta gärna:

Anders Fällström, prorektor vid Umeå universitetTelefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@umu.se

Henrik Stenwall, utredare, planeringsenheten vid Umeå universitet
Tel: 090-786 58 88, 070-245 77 81

Redaktör: Camilla Bergvall