"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-09-24

Antalet studenter vid Umeå universitet fortsätter att öka

NYHET – Vi är väldigt glada över att så många väljer att studera vid Umeå universitet. Även om ökningen inte är så stor så visar siffrorna på antalet registrerad studenter att vi håller ställningarna som ett av landets populäraste universitet, säger prorektor Åsa Bergenheim.

En avstämning mot antalet registrerade studenter vid Umeå universitet den 23 september i fjol visar på en ökning med 93 studenter.
– Fler studenter kommer att registrera sig även efter detta datum. Vi kommer därför, som i fjol, att ligga på omkring 29 000 studenter inklusive forskarstudenter vid årsskiftet vilket också följer HSV:s tidigare prognos, fortsätter Åsa Bergenheim.

Högskoleverket, HSV, presenterade för en tid sedan en prognos som visade att den tidigare minskningen av antalet högskolestudenter i landet verkar ha avstannat och att antalet i stort skulle komma att ligga kvar på samma siffror som i fjol.
– Förmodligen är en av förklaringarna till de goda siffrorna att vi har ovanligt stora årskullar som är i högskoleåldern just nu, men samtidigt motverkas den ökningen av den relativt goda arbetsmarknaden som råder.

Även om det är glädjande att antalet registrerade studenter fortsätter att öka så finns det lite smolk i glädjebägaren.
– Vi ser att fler registrerar sig på distanskurser och kortkurser det innebär att antalet helårsstudenter blir lägre jämfört med tidigare, vilket i sin tur innebär att vi får mindre pengar eftersom resurstilldelningssystemet bygger på antalet studenter omräknat till helårsstudier, förklarar Åsa Bergenheim.

Kontaktperson: Åsa Bergenheim, prorektor för grund- och forskarutbildning Umeå universitet Tel: 090 -786 79 49 Mobil: 0702-58 88 29
E-post: aasa.bergenheim@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg