"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-05

Antiviralt protein hämmar TBE-virus

NYHET I en ny avhandling vid Umeå Universitet presenteras upptäckten att proteinet viperin kan förhindra TBE-virus från att föröka sig i cellerna och begränsa spridningen av funktionella virus till omgivande celler.

TBE (fästingburen encefalit) är en sjukdom som orsakas av TBE-virus, vilket överförs till människor genom fästingbett.

– Genom att förstå hur det antivirala proteinet viperin motverkar TBE virus kunde vi identifiera två nya svagheter hos TBE-virus som förhoppningsvis kan utnyttjas i framtiden för att utveckla ett effektivt sätt att bromsa TBE-infektion, säger Kirstin Vonderstein, som är doktorand vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och författare av avhandlingen.

Eftersom virus använder cellens byggstenar för att föröka och sprida sig till andra celler har cellerna utvecklat mekanismer för att känna igen och försvara sig mot virus. En central komponent i cellens tidiga försvar mot virusinfektioner är signalproteinet interferon, som skickas ut som en varningssignal till närliggande celler. Dessa celler kan då producera proteiner som skyddar dem mot virusangrepp. Ett av proteinerna som skyddar cellerna är viperin.

Kirstin Vonderstein har tillsammans med forskarkollegor på Enheten för virologi studerat hur viperin är aktivt i försvaret mot TBE-virus. Forskningen visar att viperin förhindrar virusökning inne i cellerna samt begränsar mängden funktionella virus som kan lämna cellerna. Dessutom så upptäckte forskarna att viperin inte arbetar ensamt utan behöver andra proteiner från cellen för att vara aktivt.

Kirstin Vonderstein

– Upptäckten ger oss en djupare förståelse för hur detta antivirala protein hämmar TBE-viruset och vad som sker i cellerna när viruset bekämpas. Det behövs mer forskning för att i detalj klargöra den antivirala mekanismen hos viperin, men förhoppningen är att denna upptäckt på sikt kan leda till att vi har ett effektivt läkemedel mot TBE, säger Kirstin Vonderstein.

Fästingburen encefalit (TBE) är en sjukdom som orsakas av TBE-virus och överförs genom fästingbett till människor. TBE kan leda till allvarliga hjärnskador med kvarstående symptom. Varje år uppsöker ungefär 200 personer i Sverige sjukvård för TBE. Idag finns ingen behandling för sjukdomen, bara lindring av symptomen kan erbjudas.

Kirstin Vonderstein är uppvuxen i Eschweiler, Tyskland. Hon studerade biologi vid RWTH Aachen i Tyskland och vid Lund Universitet i Sverige.

Länk till abstrakt av avhandlingen (publicering av fulltext inom kort)

Om disputationen:

Fredagen den 7 oktober försvarar Kirstin Vonderstein, Institutionen för klinisk mikrobiologi, sin avhandling med titeln: Viperin vs fästingburen encefalitvirus: mekanismer hos ett potent antiviralt protein. (Engelsk titel: Viperin vs Tick-borne Enecephalitis Virus: Mechanism of a potent antiviral protein.) Fakultetsopponent: Sonja Best, PhD, Innate Immunity and Pathogenesis Unit, Laboratory of Virology, National Institute of Allergy and Infectious Disease, Hamilton, USA. Huvudhandledare: Docent Anna Överby Wernstedt.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal E04, 6A-L Biomedicinhuset, Byggnad 6E, Norrlands universitetssjukhus.

För mer information, vänligen kontakta:

Kirstin Vonderstein, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Enhet för virologi, Umeå universitet
070-302 4613; kirstin.vonderstein@umu.se

Redaktör: Daniel Harju