"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-02-22

Är EU en blivande supermakt?

NYHET Vilken sorts supermakt kan EU bli? Hur påverkas relationen med USA och andra stormakter av EU:s internationella ambitioner? Vad innebär utvecklingen för alliansfriheten? Årets Pax Nordica-konferens den 24 februari har temat EU som supermakt?.

Trots uppmärksammade oenigheter bland medlemsländerna i vissa utrikes- och säkerhetsfrågor har EU-samarbetet i dessa frågor förstärkts under senare år. En kapacitet att agera internationellt har byggts upp och använts i mission i Balkanområdet samt i Kongo. Utveckling av stridsgrupper pågår och diskussioner om skapande av civilinriktade grupper för internationella insatser har också inletts.

EU:s engagemang för dessa frågor avspeglas även i det nya fördraget, där det står att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken är en integrerande del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, att unionen ska ha en operativ förmåga som kan användas vid uppdrag utanför unionen, samt att den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken ska omfatta utformningen av en gemensam försvarspolitik och så småningom ett gemensamt försvar.

Är EU en blivande supermakt? Vilken sorts supermakt skulle EU kunna bli? Vad innebär EU:s internationella ambitioner för relationen med USA och andra stormakter? Vad betyder ambitionerna för alliansfriheten?

Pax Nordica 2005 ägnas åt dessa frågor, och deltar gör bland annat Tomas Ries, Utrikespolitiska institutet och Bitte Hammargren, Svenska Dagbladet.

Pax Nordica är en halvdagskonferens om utrikes- och säkerhetsfrågor, som i år äger rum den 24 februari, kl. 13.00–17.15, hörsal G, Humanisthuset, Umeå universitet.

Välkomna!

Program finns på: www.pol.umu.se

För mer information, kontakta:

Cindy Kite, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitetTel: 090-786 50 72
E-post: cindy.kite@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson