"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-28 Uppdaterad: 2022-09-30, 09:27

Arbete med samverkan i skolan

NYHET Just nu pågår ett samverkansprojekt, med bland annat forskare från Pedagogiska institutionen och lärare inom Örnsköldsviks kommun, i vilket ett digitalt verktyg testas för utveckling av lärares undervisning.

Teaching Analytics

Projektets syfte är att hjälpa Örnsköldsviks kommun med kvalitetssäkring av deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). I det arbetet används ett digitalt verktyg för utveckling av lärares undervisning, Teaching Analytics. Det har fungerat på skolor som arbetat för kollegialt lärande, bland lärare som jobbar i en traditionell klassrumsmiljö. Nu testas Teaching Analytics som ett hjälpmedel för ämneslärarstudenter i deras utveckling, och om det visar sig fungera väl kan det under kommande år utökas till fler kategorier av lärarstudenter och för de som har sin VFU i andra lärmiljöer, t.ex. slöjdsalar, verkstäder eller idrottshallar.

Samverkanscheck

Projektet finansieras med en så kallad samverkanscheck från Lärarhögskolan vid Umeå universitet. Lärarhögskolan har inventerat vad förskollärare, lärare och rektorer ser för problem i praktiken och vad man skulle vilja diskutera och arbeta med tillsammans med forskare. Genom så kallade samverkanscheckar har forskare uppmuntrats att skapa mötesplatser med skolpersonal för erfarenhetsutbyte om och arbete med frågor om undervisning, utveckling, lärande och forskning. Checkarna är en del av ULF-projektet och är till för täcka kostnader för arbetstid, resor, litteratur och material som behövs för aktiviteternas genomförande. I det här projektet är Johan Hansson, Tord Göran Olovsson, Eva Mårell-Olsson och Peter Bergström, alla från Pedagogiska institutionen, inblandade i arbetet.

Vad ser ni för effekter och fördelar av projektet?

- Det är svårt att sia, särskilt i framtiden. Men, jag tror att verktyget och arbetet med verktyget kan bidra till andra samtal om undervisning

mellan våra studenter och deras handledare. Tidigare har handledarna i Örnsköldsvik generellt hållit en hög nivå. Det verktyget bör kunna bidra till är en mer systematisk handledning och kanske också en ännu högre nivå på handledningen. Dessutom blir handledningen och studentens utveckling synlig på ett annat sätt, något som kan göra det lättare att utvärdera VFU:n för studenter, handledare, universitetslärare och för Örnsköldsviks kommuns bildningsförvaltning, berättar Johan Hansson.

Modell

Teaching Analytics är ett digitalt verktyg som utvecklats från utbildningsvetenskaplig forskning i syfte att stödja rektors pedagogiska ledarskap. Med hjälp av verktyget synliggörs undervisning för rektor, lärare, arbetslag och det kan i sin tur användas för att påverka en skolas undervisningskultur. Teaching Analytics fokuserar på skolans huvuduppdrag, undervisning, och är ett ledningsstöd i skolans systematiska kvalitetsarbete.

imagecsm.png

©Nextstep Enterprise AB
Bilden ovan kommer från Teaching Analytics och visar skillnader mellan två lektioner där läraren gjort någon planerad förändring av sin undervisning.