"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-10-13

Arbetet med Linnédatabasen har kommit igång

NYHET Forskningsmiljön Ageing and Living Conditions (ALC) har nu börjat arbeta med material från den nyskapade Linnédatabasen.

Den nya databasen innehåller data från Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) och Betula-databasen som är avidentifierad information om minnesfunktioner, hälsa och livsstil som inhämtats genom undersökningar och test med personer bosatta i Västerbotten och Umeå.

Ny bild av socioekonomiska förhållanden

Linnédatabasen innehåller även avidentifierade uppgifter om främst hälsa och socioekonomiska förhållanden från Statistiska Centralbyråns och Socialstyrelsens register för åren 1990–2006. Genom att skapa Linnédatabasen blir det möjligt att jämföra uppgifter om Västerbotten och Umeå med den svenska totalbefolkningen samt att ge en tydligare bild av hur socioekonomiska förhållanden påverkar hälsa och minnesfunktioner. De olika datamaterialen ger unika möjligheter att besvara också andra aktuella forskningsfrågor om åldrande befolkning, äldres deltagande och ett gynnsamt åldrande.

Omöjligt koppla till enskilda personer

Av integritetsskäl innehåller Linnédatabasen inga id-nummer, namn eller adressuppgifter som kan kopplas till enskilda personer. DDB ansvarar för och administrerar databasen som befinner sig bakom skalskydd och utan kontakt med externa nätverk och övriga omvärlden. Linnédatabasen är endast tillgänglig för forskare som är på plats vid DDB och som är verksamma inom forskningsprogrammet ALC.