"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-09

Arbetskraftsrörlighetens betydelse för ekonomisk tillväxt – ett mynt med två sidor

NYHET Arbetskraftens rörlighet ger störst effekt för företag om den äger rum inom den lokala arbetsmarknaden. Vid mer långväga arbetsplatsbyten är det inte lika tydligt. Det är en av de slutsatser som kulturgeografen Rikard Eriksson kommit fram till i den avhandling han försvarar fredag den 11 december.

Rikard Eriksson, Umeå universitet, visar i sin doktorsavhandling att den lokala arbetskraftssammansättningen och arbetskraftens rörlighet spelar roll för att förklara geografiska skillnader i ekonomisk tillväxt. När människor byter arbete tar de med sig kunskap och tidigare erfarenheter från den gamla arbetsplatsen till den nya. Dessa länkar av arbetsplatsbyten mellan geografiskt närliggande företag har större betydelse för företagens konkurrenskraft än tillhörighet till så kallade företagskluster av relaterade och liknande verksamheter.

Men det är främst lokala arbetsplatsbyten som har positiva effekter för företagen. Tidigare forskning visar att långväga rörlighet som också involverar byte av bostadsort kan vara problematiskt ur den enskilde individens synpunkt, eftersom detta ofta innebär uppbrott från släkt, vänner och kollegor. Eriksson visar i sin avhandling att ökad rörlighet mellan orter inte heller har enbart positiva effekter för företagens ekonomiska utveckling. Skillnaden mellan den nya kompetensen och den som finns i företaget måste vara lagom stor, relaterad, för att både kunna användas i företaget och samtidigt bidra med något nytt. Betydelsen av relaterad kompetens hos den nyanställde och det mottagande företaget gäller både lokala och mer långväga arbetsplatsbyten, men är mer påtaglig vid byten mellan arbetsmarknader.

- Därför går det inte att säga att generellt större rörlighet på arbetsmarknaden bidrar till ökad ekonomisk tillväxt, eftersom endast en liten del av den totala rörligheten har positiva effekter för företagen, framhåller Rikard Eriksson.

Avhandlingen visar också att de ekonomiska fördelar som ofta tillskrivs storstadsregioner inte nödvändigtvis gäller alla sektorer i ekonomin, eftersom det är den relaterade kompetensen som är avgörande och inte arbetskraftsutbudet i största allmänhet.

- Det betyder att även företag på mindre orter och regioner har goda förutsättningar att vara konkurrenskraftiga om det lokala näringslivet och den lokala arbetskraften kan bidra med passande kunskap till företagen.

Rikard Eriksson är uppvuxen i Boden och bosatt i Umeå sedan 2000.

Fredagen den 11 december försvarar Rikard Eriksson, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet sin avhandling med titeln ”Labour Mobility and Plant Performance: The influence of proximity, relatedness and agglomeration” (svensk titel: Arbetskraftsrörlighet och ekonomisk konkurrenskraft: Betydelsen av närhet, relaterade verksamheter och agglomerationer). Disputationen äger rum kl. 13:00 i sal s205h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Professor Andrés Rodríguez-Pose, London School of Economics, UK. Avhandlingen försvaras på engelska.

För mer information kontakta:Rikard ErikssonKulturgeografiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 090-786 74 16 alt. 070-235 50 09
E-post: rikard.eriksson@geography.umu.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov