"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-28

Arbetsmarknadsläget för tandtekniker bättre än mediabilden visar

NYHET Högskoleverkets rapport som visar att tandtekniker tillhör de yrken som har minst chans till arbete efter examen har fått stort genomslag i medierna. I verkligheten är dock dagens arbetsmarknad för tandtekniker mycket god.

Rapporteringen av Högskoleverkets rapport, som bland annat säger att utsikterna till jobb efter tandteknikerutbildningen är små, stämmer inte överens med dagens situation. Den är baserad på historisk statistik. Under HSV:s kontrollår rådde en stor osäkerhet på tandteknikernas arbetsmarknad. Man visste då att regeringen arbetade med en ny tandvårdsreform som sannolikt skulle innebära att tandtekniska arbeten skulle subventioneras kraftigt för stora vårdgrupper. Det gjorde att många patienter och tandläkare avvaktade med behandling och inväntade billigare vård.

En undersökning bland tandtekniker som examinerats från Umeå universitet visar att minst 83 procent av de som examinerades från Umeås utbildning 2007 och 2008 nu är i arbete som tandtekniker. Av de 41 personer som examinerats i Umeå under dessa år är det endast en (1) som är arbetslös.

– Vi har nyanställt fem tandtekniker under hösten, och har inga problem att hålla våra anställda med jobb, säger Patrik Jonsson, chef för Umeå dentallaboratorium. Vi kan förstås inte säga något om vad den pågående finanskrisen kommer att innebära framöver, men för närvarande ser vi ingen mattning i orderingången.

Vid landets övriga tre tandteknikerutbildningar är uppfattningen liknande:
– De senaste åren har i princip alla våra studenter haft erbjudande om tandteknikerjobb på examensdagen, och de som inte arbetar som tekniker är antingen föräldralediga eller motsvarande, eller har själv valt att göra något annat. Ägarna till de tandtekniska laboratorierna i regionen hör regelbundet av sig och vill att vi ökar intaget, säger Per Vult-Von-Steyern, ansvarig för tandteknikerutbildningen vid Malmö högskola.

– I Stockholm var 82% av de som examinerades 2007 verksamma som tandtekniker under 2008, och av de som examinerats 2008 har i princip alla haft erbjudande om tandteknikerjobb säger Gunilla Sandborgh Englund, vid Karolinska institutets tandteknikerutbildning i Stockholm.

– Situationen är liknande i Göteborg säger Annika Uldén, programansvarig i Göteborg. Av de som utexaminerades 2007 arbetar ca. 70% inom tandteknikeryrket eller närliggande yrken, medan motsvarande siffror för 2008 är nära 80%.

För mer information, kontakta:
Patrik Jonsson, chef för Umeå dentallaboratorium på telefon 090-12 59 40 eller e-post patrik.j@umeadentallab.se.

Anders Berglund, programansvarig för tandteknikerutbildningen vid Umeå universitet på telefon 090-785 60 69, mobiltelefon 070-375 01 37 eller e-post anders.berglund@odont.umu.se.

Gunilla Sandborgh Englund, tandteknikerutbildningen vid Karolinska institutet på telefon 08-52 48 81 03 eller e-post gunilla.sandborgh@ki.se.

Annika Uldén, programansvarig för tandteknikerutbildningen i Göteborg på telefon 031-786 31 18 eller e-post annika.ulden@odontologi.gu.se.

Per Vult-Von-Steyern, programansvarig för tandteknikerutbildningen vid Malmö högskola på telefon 040-665 85 83, 0709-65 54 83 eller e-post per.vult@od.mah.se.

Redaktör: Bertil Born