"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-27

Arcum ny medlem i European Polar Board

NYHET Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) har valts in som medlem i den oberoende organisationen European Polar Board (EPB), som har fokus på stora europeiska strategiska prioriteringar i både Arktis och Antarktis.

Arcums föreståndare Peter Sköld är både glad och stolt över att Arcum har valts in som medlem i organisationen.

– European Polar Board är en stark kollektiv röst för det europeiska forskarsamfundet i polarregionerna. Den kommunicerar vikten av att fokusera på polarområdena till forskningsfinansiärer och sammanlänkar dessa initiativ med de behov som finns bland polarforskarna och samhällena de verkar i, säger Peter Sköld, som tillsammans med Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet, representerar Arcum vid EPB.

Fakta: European Polar Board

European Polar Board (EPB) är en oberoende organisation som fokuserar på stora europeiska strategiska prioriteringar både i Arktis och Antarktis. Forskningsinstitut, finansieringsorgan, vetenskapliga akademier och polaroperatörer från hela Europa utgör medlemmarna i EPB.

EPB har ett uppdrag att förbättra samordningen av den europeiska arktiska och antarktiska forskningen genom att optimera användningen av europeisk polarforskningsinfrastruktur. De främjar multilateralt samarbete mellan medlemmarna och erbjuder ett nav för den globala polargemenskapen. EPB främjar den kollektiva kunskapen om cirkumpolära problem, särskilt inom ramen för Europas sociala relevans.
Läs mer om European Polar Board

För mer information, kontakta gärna :

Peter Sköld
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 47