"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-19

Årets bästa samiska studentuppsatser!

NYHET För tredje året i rad delar "Vaartoe – Centrum för samisk forskning" vid Umeå universitet ut stipendier till bästa samiska c- eller d-uppsats. Årets stipendier går till Isabelle Rönnqvist, historia och Ann Sofie Bull Kuhmunnen som har skrivit sin uppsats om det sydsamiska språket.

De två stipendierna, på vardera 10 000 kronor, kommer att överlämnas under invigningen av samiska veckan i Umeå, söndag den 2 mars 2008, kl. 13.00, Västerbottens museum.
Stipendierna delas ut med stöd från Sametingets kulturråd. På måndag den 3 mars föreläser studentstipendiaterna, i Bio Abelli, Västerbottens museum, kl 12.00-13.00.

Isabelle Rönnqvist tilldelas stipendiet för sin C-uppsats vid institutionen för historiska studier, Umeå universitet: "Lagar och konflikter – Statens inverkan på relationerna mellan renskötare och nybyggare i Karesuando 1901-1929".

Studien behandlar tvångsförflyttningen av samer från Karesuandoområdet på 1920-talet. Här åskådliggörs på ett övertygande sätt konsekvenserna av den svenska statens juridiska och ekonomiska förehavanden vid denna tid. Tvångsförflyttningarna har på ett djupgående sätt förändrat det samiska samhället, vilket kan erfaras än idag. Arbetet leder därmed fram till en i högsta grad dagsaktuell problematik med paralleller till situationen för urfolk i andra länder. Genom systematisk analys av domboksmaterial, visar Rönnqvist på den komplexitet som präglat förhållandena i Sápmi. Hon diskuterar orsakssambanden och visar på det värde forskningsbaserad kunskap har i dagens samiska samhälle.

Ann Sofie Bull Kuhmunnen får studentstipendiet för sin D-uppsats vid institutionen för moderna språk, Uppsala universitet: "Voerhtjen Biesie – Kråkans bo. Sydsamiska fågelbeteckningar, berättelser samt föreställningar om fåglar".

Studien tar sin utgångspunkt i traditionell samisk kunskap och terminologi. Genom samtal och intervjuer med informanter har Bull Kuhmunnen dokumenterat sydsamiskan i ett påtagligt inifrånperspektiv. Arbetsinsatsen är av stort värde för att bevara och utveckla en av de viktigaste grundpelarna i samisk kultur – språket. Studien visar hur namn på fåglar kontextualiseras i berättelser, myter och i det vardagliga livet. Med sin praktiska koppling är uppsatsen ett viktigt inslag i den sydsamiska revitaliseringsprocessen.

Vid eventuella frågor kontakta Annelie Nilsson Lindgren, Centrum för samisk forskning, 090-786 57 52, annelie.nilsson.lindgren@cesam.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink