"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-18

Årets bidrag till forskningsinfrastruktur från Vetenskapsrådet

NYHET Vetenskapsrådet har beviljat Umeå universitet totalt drygt tre miljoner kronor till forskning som handlar om forskningens infrastruktur. Bidragen går till tre forskare vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Under 2015 utlyste Vetenskapsrådet bidrag för nationella och internationella infrastrukturer samt samordnings- och driftsbidrag för individbaserade databaser inom medicin och samhällsvetenskap. Utlysningarna riktade sig främst till redan existerande infrastrukturer som fick möjlighet att söka medel för fortsatt verksamhet.

Vid Umeå universitet har följande beviljats bidrag:

Projekttitel:Totalt beviljatDnr/Reg
Jonas Edlund, Sociologiska institutionenVärderingsförändringar i jämförande perspektiv: The international Social Survey Program 2016–1017

 
1 600 000

 
2015-06017
Mikael Hjerm, Sociologiska institutionenCosolidation of SWEEP-Swedish Survey Program

 

750 000

2015-06004
Elisabeth Engberg, Enheten för demografi och åldrandeforskning (Cedar)SwedPop: Svenska befolkningsdatabaser för forskning750 0002015-05987

Redaktör: Eva Stoianov