"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-02

Årets hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten

NYHET En kulturjournalist, en keramiker och en folkbildare; Kerstin Berggren, Björn Larsson och Michel Wlodarczyk blir årets hedersdoktorer vid humanistisk fakultet. De promoveras vid universitets årshögtid i oktober.

Kulturjournalist Kerstin Berggren (f. 1949) betraktar radio som ett bildmedium och har i sina reportage, dokumentärer och personporträtt utvecklat mediets särart och dramaturgiska potential. Hennes grundliga research, breda arbetsfält och intresseväckande radioröst gör henFilosofie hedersdoktor Kerstin Berggrenne väl förtjänt av att utses till hedersdoktor vid Umeå universitets humanistiska fakultet. Kerstin Berggren skildrar bland annat pågående konstnärliga processer genom att följa en person under mycket lång tid och har på det sättet speglat händelser och tillstånd i Norrland för en nationell publik.

Kerstin Berggren började vid Sveriges Radio i Umeå 1970. Hon var med och startade Nordnytt 1973 och rapporterade också regelbundet i Aktuellt, Rapport och Dagens Eko. Hon deltog vid starten av Radio Västerbotten 1977, arbetade åren 1982–87 med barn- och ungdomsprogram och initierade bland annat Columbus, ett populärvetenskapligt program för ungdomar i P3. Kerstin Berggren arbetar nu som producent på Sveriges Radios kulturredaktion med placering vid Radio Västerbotten i Umeå och gör inslag för Kulturradion och Kulturnytt. Hon belönades av Svenska Akademien 2000, tilldelades 2005 Västerbottens-Kurirens jubileumsfonds publicistiska pris och fick 2006 Stora radiopriset.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Kerstin Berggren
tel 070-6151732 eller e-post kerstin.berggren@sr.se

Keramiker Björn Larsson (f. 1954) har under alla år arbetat med att Filosofie hedersdoktor Björn Larssonutveckla såväl sina konstnärliga uttryck som keramikens funktion. Han arbetar efter principen erfarenhet och känsla och har utvecklat en minimalistisk dekor där exempelvis ett landskap eller en fågel gestaltas av ytterst få streck i samklang med det föremål på vilket de framställs. Under det senaste året har hans utställning ”En krukmakare i rymden” turnerat runt på museer och bibliotek. Här beskriver han på ett personligt och pedagogiskt sätt en krukmakares arbete och tankar med blickar såväl bakåt som framåt i tiden.

Under 2008 firande Björn Larsson 30 år som krukmakare på Bjuröklubb, vilket bland annat manifesterades med boken Krukmakarens öppna sinnen. Han har deltagit en lång rad utställningar, som Slöjdsommar Liljevalchs, Stockholm (1992), IKEA-utställning i New York (1994), The Line, Linlithgow, Skottland (1998) och Vårsalongen Liljevalchs, Stockholm (1999). Han fick 1992 Västerbottens läns landstings kulturstipendium, året därpå Bo Hammarskjölds stipendium SHR och mottog i fjol Pinax-priset.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Björn Larsson
tel 070-6225529 eller e-post larsson.krukmak@swipnet.se.

Generalsekreterare Michel Wlodarczyk (f. 1949) kännetecknas av ett djupt kulturellt intresse och av sitt engagemang för det livslånga lärandet och utbytena över olika gränser. Under mer är fyrtio år har han systematiskt ägnat sig åt folkbildning och vuxenutbildning, ett intresse som tagit sig många uttryck. Under 80- och 90-talen medverkade MiFilosofie hedersdoktor Michel Wlodarczykchel bland annat till anordnandet av en rad populärvetenskapliga seminarier i samverkan med Umeå universitets institutioner. Han var genuint engagerad i utgivningen av Norrländsk uppslagsbok som utgavs mellan 1993 och 1996. Michel Wlodarczyk var med om att föra det ambitiösa utgivningsprojektet i hamn, vilket krävde stora arbetsinsatser, inte minst för att säkra projektet ekonomiskt.

Efter studier vid Umeå universitet, knöts Michel Wlodarczyk till Folkuniversitetet i Umeå. Han utnämndes 1981 till rektor, en befattning han innehade till 1999. Under denna tjugoårsperiod vidgade han avsevärt Folkuniversitetets roll som folkbildningsinstitution. Dessutom engagerade han sig i Sommaruniversitetet som möjliggjorde ett utbyte av tusentals studenter från Baltikum, Polen och Ryssland. Michel är nu knuten till Folkuniversitetet som generalsekreterare, med placering i Stockholm.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Michel Wlodarczyk
tel 070-530 69 99 eller e-post michel.wlodarczyk@folkuniversitetet.se.

---------

För ytterligare information om utnämningen av hedersdoktorerna, kontaktaprofessor Britta Lundgren, dekan vid humanistiska fakulteten,
tel 070-651 68 22 eller e-post britta.lundgren@kultmed.umu.se.

Redaktör: Helena Vejbrink