"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-09

Årets nobelpris i kemi – verktyg för att studera livets kemi

NYHET Eric Betzig, Stefan W Hell, William E Moerner får Nobelpriset i kemi för sitt arbete med ljusmikroskopi som gör det möjligt att studera levande celler på nanonivå. Fluorescenstekniken används numer världen över, bland annat vid Umeå universitet där man driver ett nationellt center för mikroskopi och använder en av de belönade teknikerna.

Richard Lundmark, docent i medicinsk kemi och föreståndare för Centrum för biokemisk visualisering i KBC-huset vid Umeå universitet, tycker det är fantastiskt roligt att dessa upptäckter som lett till en teknikrevolution inom mikroskopi uppmärksammas. 

– Upptäckterna gör att man kan passera den "magiska" gränsen på cirka 200 nanometer i upplösning inom ljusmikroskopi. Det leder till att forskare nu kan studera molekyler och cellulära processer där man tidigare inte kunnat särskilja på olika komponenter och därmed förstå system i detalj, säger han.

Umeå universitets nationella centrum för avancerad mikroskopi startades upp år 2011 med Sveriges första instrument för superupplöst mikroskopi, ett så kallat STORM-mikroskop, baserat på en av de prisade upptäckterna. Instrumenten är en nationell resurs som forskare i hela landet har möjlighet att använda.

Richard Lundmark är föreståndare för Biochemical Imaging Centre Umeå.

– Vi kan nu visualisera molekyler i celler med 20 nanometers upplösning. För vår forskning på hur olika typer av molekyler tas in och sorteras i celler med hjälp av mycket små membranomslutna vesikler, så är det absolut nödvändigt att ha tillgång till denna typ av supermikroskopi, säger Richard Lundmark.

Nobelpristagarnas utveckling av superupplöst fluorescensmikroskopi har mycket stor betydelse för i princip alla forskningsområden inom medicin, biokemi och biologi eftersom mikroskop baserade på deras tekniker ger oss verktyg för att studera livets kemi.

– Målet för framtiden blir att komma ner till ytterligare tio gångers förbättrad upplösning vilket säkerligen bara är en tidsfråga eftersom utvecklingen inom detta område går så rasande fort.

Foto: Johan Gunséus

Läs mer om Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU):

http://www.kbc.umu.se/platforms/bicu.html

Läs mer om årets nobelpris i kemi:

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2014/

Redaktör: Ingrid Söderbergh