"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-12-22

Årets segrare i Socionom-SM vann på att byta fokus

NYHET För andra året i rad vann ett Umeå-lag Socionom-SM i Stockholm. Årets case handlade om våld i nära relationer. Man arbetade med frågan om hur vi ser till att barn som upplevt våld mellan föräldrar får det skydd och stöd de behöver. Hur kan rättssäkerheten för barn på skyddat boende säkras? Årets vinnare Linnea Nilsson och Fredrik Perdal valde att helt byta fokus när de presenterade sin lösning.

Linnea och Fredrik reagerade mot att man alltid talar om att kvinnor och barn ska skyddas från mannen genom att låsas in och därmed förlora sitt sociala skyddsnät. Istället borde fokus ligga på männen. De föreslår att man istället för det kvinnofridsteam som idag finns i kommunerna borde ha ett familjefridsteam som ser till alla parter: den som utsatts för våld, den som upplevt våld och den som utfört de våldsamma handlingarna. Man ska istället erbjuda våldsförövaren ett skyddat boende. Och om männen säger nej till insatserna? Då ger vi oss inte, för vi backar inte när kvinnorna säger nej säger Linnea. De ser det som en permanent nödlösning att låsa in de utsatta och rycka upp dem ur sitt sammanhang. De frågar sig hur många som står ut med att vara inspärrade som skydd? Man kanske hellre återvänder hem till mannen än stannar kvar – vilket är värst?

Om våldsutövaren erbjuds plats på särskilt boende, så att familjen kan få bo kvar hemma lägger vi också ansvaret på våldsutövaren. Det blir upp till honom att visa att han är en bra förälder och tar sitt föräldraansvar. Han får behandling och möjlighet till individ- och gruppsamtal. –Det finns ju bakomliggande orsaker till att mannens våld som exempelvis ångest, hjälplöshet, skam och vanmakt eller missbruk och psykisk ohälsa resonerar Fredrik.

Den rådande patriarkala könsmaktsordningen är också en bakomliggande orsak menar de. Familjefridsteamet kan sätta ihop samtalsgrupper där man kan diskutera den rådande manlighetsnormen och jobba med attityder och värderingar. Och medvetandegöra våldsutövarnas ansvar.

Åtta lag deltog i Socionom-SM varav två från Umeå. Under tio timmar jobbade man på sin lösning och därefter utsågs tre finalister. Här kan man se det vinnande bidraget

Linnea och Fredrik uppmanar andra att söka till tävlingen nästa år. Det är ett jättebra tillfälle för nätverkande och att få samla på sig nya idéer. Förstapriset är 5000kr presentkort vardera på matkassar – inte så dumt för en student, avslutar Fredrik.

Redaktör: Ellinor Gustafsson