"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-08-24

Samhällsnyttig samverkan presenterades under konferens i Kiruna

NYHET Den 30-31 maj genomfördes Växa eller Krympa-konferensen i Kiruna. Där tog kommunikationsprojektet tillfället i akt att lyfta perspektiv kring socialt inkluderande samhällsplanering och samhällsnyttig samverkan. Bland annat genom ett seminarium om hur tillväxt kan kombineras med omsorg om samhällets mest utsatta.

– Konferensen var mycket trevlig och intressant! Bredden av talare visade verkligen på den komplexitet den kraftiga expansionen i norr innebär. Det sker så väldigt mycket positivt på olika fronter. Samtidigt innebär de snabba samhällsutvecklingen en rad utmaningar då det gäller att inte ”tappa bort” något viktigt perspektiv, exempelvis miljöhänsyn, innovationsklimat eller samverkan mellan samhällsaktörer på samtliga nivåer. Kommunikationsprojektets presentation, som Urban Markström höll i, lyfte fram det betydelsefulla sociala perspektivet med fokus på samverkan och medborgarinvolvering på ett förtjänstfullt sätt, säger projektledare Magnus Bergmark. 

Konferens om hållbar samhällsutveckling

Växa eller Krympa-konferensen anordnas vartannat år av Norrbottens Kommuner och samlar beslutsfattare och tjänstepersoner i länets 14 kommuner som jobbar med strategiska utvecklingsfrågor. Konferensens tema var ”Kreativa lösningar på komplexa samhällsutmaningar - I ett Norrbotten i utveckling”. Under två konferensdagar samlades ett hundratal deltagare för att utbyta kunskap och erfarenheter kring hållbara, välfungerande och attraktiva samhällen. Detta i ljuset av ett osäkert omvärldsläge och kraftig industriell expansion i Norr- och Västerbotten.
Vid konferensen varvades föreläsningar och seminarier med studiebesök och guidade rundturer i Kirunas nya stadskärna. Ett av seminarierna som hölls handlade om utvecklade former för inkludering i samhällsutvecklingsarbete och samverkan mellan samhällsbyggnadsverksamheter och socialtjänst kring exempelvis bostadsförsörjning.


Utvecklad samverkan och medborgarinvolvering

Vid seminariet berättade projektledare Magnus Bergmark om det Formasfinansierade samarbetet kring socialt hållbar samhällsplanering och de aktiviteter som erbjuds intresserade kommuner. Därefter lyfte professor Urban Markström exempel från forskningsprojektet kring förvaltningsövergripande samverkan och metoder för medborgarinvolvering. Seminariet leddes av Eva Lakso, avdelningschef för social välfärd vid Norrbottens Kommuner, och lockade många intresserade deltagare.

– Kommunernas arbete kring boende och livsmiljö för utsatta grupper tenderar att bedrivas inom respektive sektor - samhällsplanerarna för sig, socialtjänsten för sig. I vårt projekt visar vi på nödvändigheten av sektorsöverskridande samverkan där man hittar konkreta gemensamma arbetsformer och framför allt, strategier för att involvera och fånga rösterna hos personer med egen erfarenhet av t.ex. funktionsnedsättning eller marginalisering, säger Urban Markström, professor vid Institutionen för socialt arbete.