"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-28

Arkeologer och viltforskare utforskar Vindelfjällen

NYHET I sommar ska helt outforskade områden i Västerbottensfjällen undersökas av arkeologer och viltforskare. Expeditionen är en del av en stor satsning för mer kunskap om det arktiska Sverige.

Under Internationella Polarårets andra sommar kommer arkeologer från Umeå universitet och Västerbottens museum att bedriva fältarbeten i den svenska fjällkedjan, bland annat tillsammans med viltforskare från SLU i Umeå. Mellan 14 juli och 22 augusti kommer expeditionen att undersöka relationer mellan fjällvärldens växter och djur, och kopplingen till hur människan har använt markerna genom tiderna.

Den tidiga människans bo- och fångstplatser i den arktiska delen av Sverige är av speciellt intresse för arkeologerna. Olika delar av Vindelnfjällen ska inventeras under sommaren. Ett basläger för arkeologiska utgrävningar och datainsamling för studier av växt- och djurliv kommer att upprättas vid sjön Luspasjaure, på gränsen mellan Norrbotten och Västerbotten. Där kommer en högt belägen boplats att grävas ut.

Professor Göran Ericsson vid SLU, professor Thomas Larsson vid Umeå universitet och 1:e antikvarie/arkeolog Jans Heinerud vid Västerbottens museum leder viltforskarnas respektive arkeologernas fältarbeten under sommaren.
– Vi hoppas att sommarens arbeten leder till ökade kunskaper om hur människan nyttjade fjällområdet under förhistorisk tid, säger Jans Heinerud.

Göran Ericsson och Thomas Larsson är också initiativtagarna till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som behandlar relationen mellan människan och älgen i Norrland i ett mångtusenårigt perspektiv.
– Älgen har varit människans viktigaste resurs i Norrland under många tusen år, säger Thomas Larsson.

Forskningssamarbetet mellan arkeologer och viltforskare kan ge oss nya kunskaper, både om hur älgen har använts och om genetiska förändringar hos älgstammen i Norrland. Även arkeologer, naturgeografer och kvartärgeologer från Stockholms universitet deltar i de vetenskapliga aktiviteterna i fjällen under sommaren.

Allt sker inom ramen för Internationella Polaråret 2007–2009 och Svenska Polarforskningssekretariatets stöd till utvalda forskningsprojekt i fjällen, inom dess satsning Arktiska Sverige. www.polar.se/expeditioner/swedarctic2008/arktiska_sverige.html

För mer information eller intervju, kontakta gärna:

Thomas Larsson, professor i arkeologi, Umeå universitet
Tel 070-517 52 32 eller e-post thomas.larsson@arke.umu.se

Jans Heinerud, 1:e antikvarie, Västerbottens museum
Tel 070-204 22 77 eller e-post jans.heinerud@vbm.se

Göran Ericsson, professor i ekologi med inriktning mot skoglig zooekologi, SLU
Tel 070-676 50 12 eller e-post goran.ericsson@vfm.slu.se

Redaktör: Helena Vejbrink