"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-08-20

Arkeologerna letar massgravar i Sävar

NYHET Var finns kvarlevorna efter de ca tusen soldater som dog i slaget vid Sävar den 19 augusti 1809? I slutet av nästa vecka hoppas arkeologerna vid Umeå universitet få svaret genom utgrävningar på två platser där polishundar markerat. Allmänheten erbjuds visning på Arkeologidagen, söndagen 30 augusti.

Tänk dig tusen döda soldater spridda i skogen och på åkrar i Sävar. Det är den syn som troligen mötte de ortsbor som återvände till sina hem efter slaget den 19 augusti 1809. Men vad hände egentligen sedan med alla de soldater som dog i slaget vid Sävar? Begravdes de i massgravar, och var i så fall? Efterforskningarna har pågått länge med olika metoder, bland annat markprospekteringar och metalldetektor. Hösten 2007 tog man hjälp av polishundar i försöken att lokalisera massgravarna. Hundarna markerade på två ställen och där sätter nu arkeologerna spaden i jorden.

– Utgrävningarna kan ge ny kunskap om det historiska förloppet och krigets verklighet för soldaterna såväl som för ortsbefolkningen. Frågor kring massgravar och dödade soldaters öde är tyvärr ständigt aktuella, säger Karin Viklund, föreståndare för Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet.

På torsdag den 27 augusti börjar utgrävningarna. De avslutas söndag den 30 augusti på Arkeologidagen då allmänheten erbjuds visning mellan kl 13 och 15.

Utgrävningarna i Sävar genomförs av Miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet med ekonomiskt bistånd från Umeå kommun. Om man hittar något kommer grävningarna att stoppas och länsstyrelsen meddelas. Sannolikt följs det sedan av slutundersökningar senare.

För ytterligare information, kontakta gärna Karin Viklund, föreståndare för Miljöarkeologiska laboratoriet, institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet
Tel: 090 - 786 69 28 eller e-post: karin.viklund@arke.umu.se.

Redaktör: Elin Andersson