"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-04-19

Arkitekthögskolan ansluter sig till New European Bauhaus Initiative

NYHET Livsmiljöer som är vackra, hållbara och inkluderande är värdeorden för EU-initiativet New European Bauhaus. Under 2023 blev Umeå universitet, representerat av Umeå Arkitekthögskolan och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, officiell partner i New European Bauhaus.

Text: Erik Persson

The New European Bauhaus initiative (NEB) är ett initiativ som strävar efter att koppla det så kallade European Green Deal till de europeiska medborgarnas vardag och livsmiljöer. Tanken med NEB, som lanserades 2020 av Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, var att bli en bro mellan vetenskap och teknik, konst och kultur samt att inkludera sociala, kreativa och kulturella dimensioner i arbetet med European Green Deal. Denna idé utvecklades senare till tre kärnvärden som syftar till att framtidens livsmiljöer ska vara vackra, hållbara och inkluderande. År 2021 gav den svenska regeringen Boverket i uppdrag att samordna New Europe Bauhaus Initiative i Sverige.

Under 2023 blev Umeå universitet en officiell partner till NEB, representerad av Arkitekthögskolan och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

”Att delta i New European Bauhaus Initiative är mycket relevant för oss på Arkitekthögskolan. Vi är belägna och förankrade i norra Sverige, en region som för närvarande genomgår en slags ny industriell revolution relaterad till processerna för klimatanpassning. Vidare är våra utbildnings-, forsknings- och samarbetsinsatser inriktade just mot de värderingar som utformats för NEB. Att gå med i initiativet var därför ett naturligt steg för att vidareutveckla och bidra med vår kompetens relaterad till dessa mål”, berättar Cornelia Redeker, professor och prefekt på Arkitekthögskolan.


Nationellt NEB-nätverksmöte i Umeå och Skellefteå

I mitten av september 2023 genomfördes ett nationellt nätverksmöte för New European Bauhaus rum i Umeå och Skellefteå. Mötet, som delvis ägde rum på Arkitekthögskolan, arrangerades gemensamt av alla NEB-partners i Västerbotten – Umeå universitet, Skellefteå Kommun, Umeå Kommun, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, SLU och RISE. Diskussionerna under nätverksmötet fokuserade på lokala och regionala tvärsektoriella samarbeten, samt pågående arbete i hela Sverige kring cirkulära processer, innovativt träbyggande och andra åtgärder för att utveckla byggbranschens ekosystem.

NEB Adademin

Ett annat fokus under NEB:s nätverksträff i Umeå och Skellefteå var det nya NEB Academy-programmet for hållbart byggande. Europeiska unionen har initialt investerat 100 miljoner svenska kronor för att utbilda människor inom och attrahera ny kompetens till byggsektorn. Workshopen under nätverksträffen var den första som ägde rum relaterat till uppdraget. Boverket har gett uppdraget att leda arbetet med NEB Academy i Sverige till RISE. Tillsammans med svenska aktörer, bland dem Arkitekthögskolan vid Umeå universitet, har RISE som mål att utveckla utbildningsmaterial för kompetensbyggande inom bygg- och arkitektursektorn med fokus på träbyggande och cirkulärt byggande.

Designtävling för studenter

En annan del av NEB-initiativet är NEB Design Challenge, som anordnas av Nordiska ministerrådet, Nordic Carbon Neutral Bauhaus, Finlands miljöministerium och RISE i samarbete med Sveriges arkitekter. Det är en designtävling för arkitektstudenter att bilda tvärvetenskapliga team med studenter från olika fält och tillsammans designa nya innovativa och kreativa lösningar för adaptiv återanvändning av byggnader och mark i syfte att inspirera byggsektorn att bli bättre på att använda det som redan har byggts. Uppdraget är att komma på idéer på omdesign (Reuse and Readapt) av fyra platser i Norden (Umeå, Stavanger, Kuopio & Høje-Taastrup). Ett av lanseringsevenemangen ägde rum i slutet av februari 2024 på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA). Den slutliga vinnaren för varje plats kommer också att tillkännages vid en prisceremoni på UMA i samband med årets examensutställning den 30 maj.