"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-16

Arkitekthögskolan släpper sin första internationella publikation

NYHET I morgon tisdag släpper Arkitekthögskolan vid Umeå universitet sin första internationella publikation. Boken är en omsorgsfullt redigerad samling av arbeten och forskning som producerats vid masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention.

– Boken har inneburit ett stort arbete, men det har absolut varit värt ansträngningen; att utveckla de konceptuella och teoretiska grunderna till det här nya mastersprogrammet var ytterst viktigt eftersom vi föreslår ett alternativt angreppssätt till arkitektur och arkitektutbildning som vi tror är angeläget i dag, och som vi vill fortsätta utforska och tillämpa, säger Alberto Altés, lärare vid Arkitekthögskolan. Arkitekthögskolan har gett oss den perfekta kreativa och kritiska miljön för att kunna utveckla sådan forskning, samt möjligheten att samarbeta med en bred samling extraordinära tänkare och utövare både från Sverige och utlandet. Jag är väldigt stolt över att vara en del av en sådan institution och extrem tacksam till alla som har varit inblandade i processen at skapa såväl LiAi som denna bok.

Boken heter Intravention, Duration, Effects: Notes of Expansive Sites and Relational Architectures. Den har sammanställts av Alberto Altés och Oren Lieberman, lärare och forskare vid Arkitekthögskolan i Umeå. Tillsammans driver de LiAi, ett experimentellt laboratorium som en integrerad del i masterprogrammet i direkt arkitektonisk intervention. Utbildningen präglas av en tvärvetenskaplig och relationell inställning till rumslig praktik och har som mål att transformera staden ”i realtid och rum”, samt att utbilda arkitekter som ”bryr sig” och är fullt medvetna om den sociala, politiska och etiska innebörden av sina handlingar, sin forskning och sitt arbete.

Boken har fått stöd av forskningsrådet FORMAS inom ramen för den starka forskningsmiljön ”Architecture in Effect”. Den innehåller korta texter, arkitektoniska manifest, forskningsartiklar, intervjuer, samtal samt en reflekterande resa genom det arbete som producerats vid laboratoriet LiAi.

I bokens första del presenteras och diskuteras LiAi utifrån kursledares och nyckelmedarbetares perspektiv. I den andra delen erbjuds en överblick över det arbete som producerats vid laboratoriet från juli 2011 till juli 2013 genom grafiskt material (foton och ritningar) följt av en reflektiv diskussion. Bokens tredje del vänder sig utåt och samlar bidrag från några av de externa gäster vars hängivna medverkan gjort laboratoriet möjligt. Denna del inkluderar texter av bland andra Susan Kelly, Javier Rodrigo, Antonio Collados, Aida Sánchez de Serdio och Per Nilsson. Boken avslutas med en text av Alberto Altés kring koncepten ”sharing, displacing and caring”.

Boken presenteras med ett seminarium tisdag 17 september kl 17.00 i Arkitekthögskolans aula. Evenemanget är öppet för alla intresserade, det kommer att bli korta uttalanden av bokens ansvariga, medverkande och utgivare, följt av förfriskningar och boken kommer att finnas till försäljning till rabatterat pris.

Läs mer om Arkitekthögskolans utbildningar
För mer information, kontakta gärna:

Alberto Altés, lärare vid ArkitekthögskolanTelefon: 090-786 67 51, 070-286 46 68
E-post: alberto.altes@arch.umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog