"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-03

Arkitekthögskolans forskarutbildning läggs inte ner

NYHET Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet beslutade vid sin senaste nämnd att återkalla tidigare rekommendation till rektor om nedläggning av Arkitekthögskolans forskarutbildning.

Arkitekthögskolan ligger på Umeå universitets konstnärliga campus vid älven. Foto: Ulrika Bergfors Kriström

– Vi är mycket glada för beslutet och fortsätter arbetet med utveckling av verksamheten på vår skola. Vi kommer att genomgå utvärderingen från UKÄ precis som alla andra forskarutbildningar inom ämnesområdet, säger Ana Betancour, rektor på Arkitekthögskolan.

Fakultetsnämnden beslutade i december 2016 att rekommendera rektor vid Umeå universitet att lägga ner forskarutbildningsämnet i arkitektur. Rektor återremitterade ärendet till nämnden och efterfrågade en risk- och konsekvensanalys vid en eventuell nedläggning.

Vid fakultetsnämnden den 16 mars redogjordes för genomförd konsekvensanalys, varefter nämnden beslutade att återkalla tidigare rekommendation.

Mer information

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, granskar Sveriges forskarutbildningar

Om Arkitekthögskolan:

Arkitekthögskolan är en del av Umeå universitet och ligger vackert beläget intill Umeälven, ett stenkast från centrum. Arkitektutbildningen startade år 2009 och har i dag cirka 250 studenter på kandidat- och masternivå. Skolan är en del av universitetets Konstnärliga campus som förutom Arkitekthögskolan utgörs av Konsthögskolan, Designhögskolan, HUMlab-X, Bildmuseet, Sliperiet och ett bibliotek med inriktning konst, design och arkitektur. Skolan har som mål att utbilda framtida arkitekter som kan arbeta för social förändring, mot ett hållbart samhälle, med utgångspunkt i ett etiskt förhållningssätt till professionen.

För mer information, kontakta gärna:

Ana Betancour, rektor på Arkitekthögskolan vid Umeå universitetTelefon: 090-786 70 49
E-post: ana.betancour@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh