"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-10

Arkitekthögskolans väg framåt

NYHET Arkitekthögskolan har återkommande uppmärksammats i media för de problem som finns på skolan. Men resultaten av förändringsarbetet börjar nu visa sig även om dessa resultat har lite svårare att nå ut. Umeå universitets rektor Lena Gustafsson kommenterar här de senaste händelserna kring skolan.

Nyligen rapporterades att det inte kommer att erbjudas några intag till två av masterprogrammen på Arkitekthögskolan till hösten. Är inte det ett tecken på fortsatta problem istället för utveckling?

 – Nej, det är precis tvärt om. Anledningen till det är att en översyn görs av hela arkitektprogrammet vid Umeå universitet. Att då först fokusera på utbildningen till kandidatexamen underlättar det arbetet. Detta är en välkommen och nödvändig utveckling, som är ämnad att säkra en mycket hög kvalitet i utbildningen.  

I veckan skrev lokalpressen om ytterligare en anmälan mot universitetet. Hur kommenterar du det?

– Det är ännu en i raden av alla anmälningar vi upplevt under det senaste dryga halvåret mot Arkitekthögskolan. Denna gång gäller det en anmälan till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som lämnats in av två av Arkitekthögskolans 35 masterstudenter. Umeå universitet ska enligt anmälan bland annat ha begått regelbrott för att studenterna inte skulle ha haft möjlighet att själva välja handledare inför sitt examensarbete, samt att de saknar handledare.  Umeå universitet kommer att till UKÄ redovisa hur tillmötesgåendet av önskemål om handledare skett i enlighet med gällande regler och att ingen student givetvis har lämnats utan handledare. Jag har fått information om hanteringen och jag är trygg med att skolans ledning hanterat detta korrekt och att alla de 35 studenterna också har handledare.

Umeå universitet är stort och har väldigt många olika högskolor, institutioner och enheter, varför går du som universitets rektor ut gång på gång och informerar om läget på Arkitekthögskolan?

– Varken den planenliga indragningen av masterprogram eller den faktiska redovisningen av proceduren för tilldelning av handledare är av den digniteten egentligen. Däremot ser jag alla medarbetare som jämte den dagliga verksamheten jobbar hårt med utvecklingsarbetet av Arkitekthögskolan. Istället för att kunna glädjas över de steg som tas framåt drabbas de gång på gång av en rapportering i media som från vår synvinkel förefaller välja rätt hårt bland de fakta som föreligger. Den snedvridna bild som därmed visas sprider stor oro bland våra studenter. Det känns därför viktigt för mig att försöka lyfta fram fler delar av arbetet så att den totala bilden kan bli mer balanserad. Här är det viktigt att understryka att vi verkligen ser vikten av det journalistiska uppdraget att bevaka skattefinansierad verksamhet. Att kritiskt granska vår verksamhet är något vi alltid välkomnar. Men när en mediebevakning inte förmår visa på fler sidor av en historia utan förefaller tappa en del av den objektivitet som bör ligga som grund för granskningen så kan konsekvenserna för en verksamhet bli kostsam. Därför känns det så angeläget att berätta om vår bild av läget.

Vad händer nu på Arkitekthögskolan?

– I början av året redovisades den arbetsmiljökartläggning som gjordes under 2015 på Arkitekthögskolan. Den redovisar den mycket omfattande problematik som utvecklats i stort sett sedan start av Arkitekthögskolan. Arbetet för en bestående god arbetsmiljö och kultur sker nu planenligt utifrån en fastställd handlingsplan, under erfaren extern handledning, och vi ser redan lovande resultat. Samtidigt måste arkitektutbildningen utvecklas. Det arbetet påbörjades redan förra våren och steg för steg tas nu för att vi ska kunna erbjuda våra studenter en mycket attraktiv utbildning av internationellt sett hög kvalitet. Samtidigt tas steg för att utveckla forskningen vid skolan och givetvis innebär allt detta sammantaget stor påfrestning på alla medarbetare, som samtidigt arbetar hårt för att ge studenterna som nu går på något av skolans program en bra utbildning.

Rektor Lena Gustafsson avslutar:
– Jag har sagt det förut och säger det igen, vad Arkitekthögskolans ledning, medarbetare och studenter behöver är arbetsro och möjlighet att fokusera på det viktiga och fullständigt nödvändiga arbete som nu pågår. Och i vårt absoluta centrum för alla omsorger står utbildningen och våra studenter!

Läs pressmeddelandet om antagningen till masterutbildningen på Arkitekthögskolan

Foto: Mikael Lundgren