"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-05

Arkitektstudenter föreslår mötesplatser på campus

NYHET En lugn och lite ”vild” plats för kontemplation under en bro. Nya sätt att utnyttja dammen. Sittbänkar med inbyggd rörkommunikation. Arkitekthögskolans studenter har slagit läger på campus och låter under en vecka kreativiteten flöda genom att utforska och föreslå rumsliga förbättringar i miljön.

Nina Larsson, Emelie Lindström och Rebecka Strandqvist drar på en vagn med rostiga spännband, betongklossar och annat skrot de hittat i universitetets återvinning. De är på väg till sin utvalda plats under bron mellan Lindellhallen och Universum. Där porlar en bäck stilla fram, samtidigt som det är en ständig trafik av gående på bron några meter ovanför.

– Vi tyckte om platsen, den är väldigt lugn och fin, så vi tänker att den skulle kunna fungera som en typ av kontemplativ plats där man kan slå sig ned, säger Nina. Det är en lugn och samtidigt lite ”vild” plats.– Vi har redan en stor bänk och en kedja vi ska försöka hänga upp den i så att det blir en gunganordning, berättar Anna Kristinsdotter.
 

Bilden: Målet med arkitektstudenternas workshop är att under en vecka skapa nya och oväntade mötesplatser för studenter, lärare och forskare och föreslå förbättringar i campusmiljön, berättar Alberto Altes, lärare på Arkitekthögskolan.

Arkitektstudenter från samtliga årskurser börjar höstterminen med en workshop. Uppdelade i 20 grupper med 10–15 deltagare i varje har de fått i uppdrag att undersöka campusområdet och föreslå rumsliga ”interventioner”, små förändringar i miljön.

– Hela tanken är att dessa interventioner ska möjliggöra för studenter, lärare och forskare att mötas på ett sätt de inte tänkt på förut eller använda ytor de inte tänkt på finns, säger Alberto Altes, lärare vid Arkitekthögskolan.

– Syftet är också att hitta saker vi kan förbättra i campusmiljön. Kanske finns något vi kan reparera? Eller att cyklar står parkerade på ett sätt som irriterar och som vi kan hitta en lösning på?
 

Har ni gjort något liknande vid tidigare höstterminsstarter?– Ja, men då har workshopen ägt rum inne på Arkitekthögskolan. Vi tyckte att det här var ett bra tillfälle att nå ut, föra en dialog med och visa resten av universitetet vilken slags skola vi är, säger Alberto Altes.
 

Är det en svår uppgift studenterna fått?
– En stor svårighet är själva lagarbetet. Grupperna är rätt stora och människor som i många fall inte jobbat tillsammans förut ska på kort tid enas och vara produktiva, säger Alberto Altes. En hel del teknik är också inblandad när de med minsta möjliga material och nästan ingen budget alls ska hitta sätt att genomföra sin idé. Det är ett väldigt kreativt arbete!Intill dammen spikas på en plattform av trä. Den fungerar som samlingsplats under workshopen, blir på måndag förmiddag (9 september) en scen där studenterna ska presentera sina resultat och transformeras sedan till festplats, dit alla på campus är välkomna för att grilla på måndag eftermiddag.

I solen nära dammen sitter Rebecca Wallin, Linn Efvergren och Robin Larsson med anteckningsblock och spånar idéer. Efter att ha rekat på campus, studerat hur människor rör sig i området och pratat med studenter, har de bestämt sig för att fixa något utanför Teknikhuset.
– De som studerar där har inte någonstans att sitta ute, säger Robin. Utifrån deras tankar jobbar vi vidare med platsen, för den verkar lite tråkig att vistas på som det är nu.

När workshopen är avslutad ska alla platser återställas till det skick de var innan och byggmaterialet forslas bort. Men, det kan hända att något av det som arkitektstudenterna skapat blir kvar i campusmiljön.
– Ja, om det är tillräckligt bra och intressant och inte stör miljön, säger Alberto Altes. Vi kommer att göra en överenskommelse med Akademiska hus i så fall.

Text & foto: Anna-Lena Lindskog

– Det är lite svårt i början att komma på vad man vill göra. Sedan är det bara att testa, testa, testa. Vi har samlat på oss ganska mycket material, säger Caroline Mellberg.
Marie Andersson och Ida Larsson pumpar bildäck. – Vi ska göra något på vattnet i dammen, det är en plats som skulle kunna utnyttjas mer än i dag.
I Anna Kassbergs och Annika Nalins grupp har man en idé om en hammock med kommunicerande rör till en sittplats längre bort. Kanske funkar trästöttorna att bygga med?

Redaktör: Anna-Lena Lindskog