"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-28

Arkitektstudenter ställer ut om landsbygdsutveckling och sociala mötesplatser

NYHET Fredagen den 2 juni firar Arkitekthögskolan vid Umeå universitet slutet på läsåret med en utställning av studentprojekt från alla fem årskurser. Projekten tar avstamp från utforskandet av bland annat järnvägstationsområdet vid Umeå C, den norska glesbygdskommunen Træna och megastaden Ahmedabad i Indien.

Förberedelser för sommarutställning. Foto: Mattias Pettersson

Läsåret 2016/2017 går mot sitt slut för Arkitekthögskolans studenter som nu visar upp sina terminsarbeten på årets sommarutställning. Verken består bland annat av fullskaliga konstruktioner, modeller, skisser och tryck av studenter från Arkitektprogrammets alla fem årskurser, samt från skolans mastersprogram.

Utställningen sträcker sig längs med skolans bottenvåning och vidare ut på byggnadens framsida vid Umeälvens strand.

Årskurserna har arbetat med olika teman.

Årskurs 1: Förstaårsstudenterna har under det gångna året arbetat kring temat kropp, skala och rum genom vilket de utforskat området kring järnvägsstationen Umeå C. Deras bidrag till utställningen består dels av fyra fullskaliga paviljonger, dels av studenternas individuella portfolios.

Årskurs 2: Studenterna i årskurs två har fokuserat på utveckling i landsbygdsområden och småstäder, bland annat genom studiebesök till skärgårdsöarna på Norrbyskär utanför Umeå samt till den norska kustkommunen Træna. På utställningen visas olika förslag på tänkbara utvecklingsprojekt med avstamp i denna kontext, till exempel ungdomsgårdar, skolor och färjeterminaler.

Årskurs 3: Tredjeårsstudenterna har under hösten besökt och utforskat megastaden Ahmedabad i Indien. Från den kontexten tar också majoriteten av utställningens kandidatprojekt sitt avstamp till förslag för kvinnocenter, sociala mötesplatser och smarta bostadslösningar.  

Årskurs 4: Årskurs fyra, liksom fem, är uppdelade i två tematiska studior. LiAi-studions fjärdeårsstudenter har genom undersökningar av olika lokala platser utforskat alternativa sätt att arbeta som arkitekter. LSAP-studions fjärdeårsstudenter har å sin sida tittat på frågor om boende och vardagsliv med en utgångspunkt kring bostadsområdet Backen här i Umeå.

Årskurs 5: I årskurs 5 utforskas de olika grundtemana ytterligare, för att utgöra grunden för studenternas mastersarbeten. Studenterna har däri tittat på en mängd frågor kring utvecklingen av allmänningar i byar och stadsdelar, hållbart byggande, nya typer av boendelösningar och idéer kring deltagandeprocesser.

Masterprogram: De två masterprogrammen som även utgör år fyra och fem på Arkitektprogrammet, har i huvudsak fokuserat på hållbar stadsutveckling och utforskningar i konkreta arkitektoniska praktiker i dialog med lokalbefolkningen.

Om sommarutställningen:

Plats: Arkitekthögskolan, Östra strandgatan 30 C
Tid: 2 juni, klockan 14:30 – 18:00

Utställningen är även öppen lördag 3 juni mellan 12.00 och 16.00 och söndag 4 juni mellan 12.00 och 16.00

Om Arkitekthögskolan:

Arkitekthögskolan är en del av Umeå universitet och ligger vackert beläget intill Umeälven, ett stenkast från centrum. Arkitektutbildningen startade år 2009 och har i dag cirka 250 studenter på kandidat- och masternivå. Skolan är en del av universitetets Konstnärliga campus som förutom Arkitekthögskolan utgörs av Konsthögskolan, Designhögskolan, HUMlab-X, Bildmuseet, Sliperiet och ett bibliotek med inriktning konst, design och arkitektur.

www. arch.umu.se

För mer information, kontakta gärna:

Erik Persson, Institutionsadministratör på ArkitekthögskolanTelefon: 090 – 786 71 16
E-post: erik.j.persson@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh