Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-03

Arkitektstudenter tar Træna med storm

NYHET En festival i den norska ö-kommunen Træna kickar i gång ett projekt om glesbygd och samhällsutveckling för årskurs två på det femåriga Arkitektprogrammet i Umeå.

Træna är bedårande vackert.
Foto: Tobias Westerlund

– Vi åkte till Træna för att ta del av festivalen "Ta Træna med Storm”. Under dessa dagar hölls seminarier och föreläsningar som lyfter frågeställningar om hur små samhällen i norr ska kunna överleva och utvecklas, säger Tobias Westerlund, universitetsadjunkt på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.

Traena kommun består av 450 öar, holmar och skär i Norska havet cirka fyra mil från fastlandet. Landskapet är dramatiskt med höga berg som reser sig över havet. Området har varit bebott sedan stenåldern och människor här har hela tiden levt på fisket.

Kommunen har bara 478 invånare men har gjort sig känd för sin musikfestival som varje sommar lockar uppemot 2 000 besökare. Just nu arbetar kommunen på en plan för hur samhället ska utvecklas fram till år 2030 då målsättningen är att man ska bli 555 invånare för att säkra service och sysselsättning.

– Att vi är en liten kommun innebär att politikerna och politiken kommer närmare invånarna. De som bor i Træna kommun känner också att de kan vara med och påverka utvecklingen, berättar kommunens utvecklingschef Moa Björnsson för studenterna under den första dagen.

I Norge har man fler och mindre kommuner än i Sverige. I Sverige genomfördes stora kommunreformer under 1900-talet då många små glesbygdskommuner slogs samman med större orter. Den norska glesbygdspolitiken lyft också ofta fram som betydligt generösare än den svenska.

– Många arkitekter har fokus på staden. Men det är viktigt att framtida arkitekter inte bara får lära sig att arbeta med städer, utan att de också lyfter blicken mot glesbygden. Studieresan ger en bra möjlighet för studenterna att lära sig mer om hur arkitektur och samhällsplanering samspelar samt att lära sig att se både individens och samhällets perspektiv, säger Tobias Westerlund.

Studenterna Thea Salomonsson och Ella Nyström har fått starka intryck från studieresan till Norge. Foto: Tobias Westerlund

Utöver att delta i de olika aktiviteterna inom festivalens ram har studenterna även i uppgift att kartlägga vad som finns på ön Husøy, vad som särskiljer platsen, hur bebyggelsen och topografin ser ut och vilka aktiviteter som försiggår här.

– Vårt starkaste intryck har varit sammanhållningen som finns här. De Trænabor som vi har intervjuat lyfter själva fram gemenskapen och naturen som det bästa med att leva här, säger studenterna Thea Salomonsson och Ella Nyström som arbetar tillsammans i projektet.

Efter resan kommer studenterna att sammanställa sina kartläggningar. Utifrån det fortsätter projektet med att studenterna får föreslå och designa ett arkitekturprojekt på ön. Resultatet kommer att visas för allmänheten på Arkitekthögskolans slututställning i början av juni.

– När vi kommer hem från resan vill vi titta närmare på hur man kan arbeta med platsens identitet. Vi har båda ett intresse för besöksnäring och här finns det potential att utveckla den på ett hållbart sätt. Vi vill undersöka hur potentiella besökares och lokalbefolkningens intressen skulle kunna gynna varandra, säger Thea Salomonsson.

Studenterna åkte till Norge den 15 februari och stannade till söndag den 19 februari.

Årskurs 2 på Arkitektprogrammet i Umeå. Foto: Tobias Westerlund

Om Arkitekthögskolan:

Arkitekthögskolan är en del av Umeå universitet och ligger vackert beläget intill Umeälven, ett stenkast från centrum. Arkitektutbildningen startade år 2009 och har i dag cirka 250 studenter på kandidat- och masternivå. Skolan är en del av universitetets Konstnärliga campus som förutom Arkitekthögskolan utgörs av Konsthögskolan, Designhögskolan, HUMlab-X, Bildmuseet, Sliperiet och ett bibliotek med inriktning konst, design och arkitektur. Skolan har som mål att utbilda framtida arkitekter som kan arbeta för social förändring, mot ett hållbart samhälle, med utgångspunkt i ett etiskt förhållningssätt till professionen.

www.arch.umu.se

För mer information, kontakta gärna:

Tobias Westerlund, Arkitekthögskolan vid Umeå universitetTelefon: 090 – 786 66 33
E-post: tobias.westerlund@umu.se

Pressbilder för nedladdning

Redaktör: Ingrid Söderbergh