"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-13

Arkitekturen annonserar universitet och staden

NYHET Campus Sundsvall är ett prisbelönt exempel på arkitektur med symbolvärden. En avhandling från Umeå universitet undersöker de innebörder arkitekturen förmedlar till omvärlden.

Under de senaste decennierna har universiteten och högskolorna med tillhörande filialer blivit allt fler i Sverige. Arkitekturen är iögonfallande, ibland i ensamt majestät men oftare i jämförelse med stadens omgivande bebyggelse. Det flerfaldigt prisbelönta Campus Sundsvall är ett tydligt exempel på att arkitekturen också uttrycker symbolvärden – speglar och kommunicerar innebörder till omvärlden. Katrin Holmqvist Sten visar i sin avhandling på arkitekturens symbolnivåer och innebörder i fallet Campus Sundsvall, tankegångar som är överförbara till stadsbyggnadsprojekt i största allmänhet.

Campus Sundsvall invigdes i september 1997 som ett av de första campus som uppförts från grunden under den expansionsfas som den högre utbildningen befann sig i under 1990-talet. Katrin Holmqvist Sten undersöker de visioner och idéer som formulerades i arkitekttävlingsprogrammet och i det vinnande förslaget från Arken Arkitekter i Stockholm. Genom analyser av interaktionen mellan arkitektur, språk och visuellt material synliggör hon den process där idéerna formuleras och materialiseras.

Stenstaden, Sundsvalls stadskärna, är betydelsefull för stadens identitet och var enligt avhandlingen också en viktig referenspunkt i arbetet med Campus Sundsvall. Universitetets arkitektur är identitetsskapande såväl för universitetets verksamhet som ut mot och i samklang med den omgivande staden. Arken Arkitekter med arkitekt Torbjörn Einarsson i spetsen gestaltade högskoleområdet som en ”stad i staden” och stakade därmed ut vägen för berättelsen kring och den fortsatta gestaltningen av Campus Sundsvall. Kvarteret Åkroken, där Campus Sundsvall är beläget, var platsen för 1600-talets stadsgrundning – ett faktum som återspeglas i den magasinsliknande arkitekturen.

I avhandlingen analyseras arkitekturens roll som ”annonspelare” men Katrin Holmqvist Sten ställer också frågan om vad det egentligen är som annonseras. Är det universitetets verksamhet, stadens attraktivitet eller förvaltaren, det vill säga Akademiska Hus? Att arkitektens signatur har lämnats på platsen diskuteras också.

Fredag 21 november försvarar Katrin Holmqvist Sten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling i konstvetenskap med titeln Campus Sundsvall: att bygga symbolvärden. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal E, Humanisthuset.
Fakultetsopponent är docent Magnus Rönn, Arkitekturskolan, KTH i Stockholm.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Katrin Holmqvist Sten tel 090-786 55 95, 090-12 79 54 eller e-post
katrin.holmqvist@arthist.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1898〈=sv

Redaktör: Helena Vejbrink